Av närmare 50 inkomna ansökningar har Kjzal Kaldi valts ut till att bli Womengineers nästa projektledare. Hon kommer att leda organisationen från och med årsskiftet och tar därmed över efter Johanna Öjeling som under det senaste året har lett Womengineer.

Kjzal Kaldi är 26 år, har en högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik från Jönköping University och läser nu första året på det internationella masterprogrammet Industrial Management and Innovation i Uppsala.

pressrelease

Kjzal berättar att hon själv hade önskat att det funnits ett större engagemang från organisationer som Womengineer när hon gick på gymnasiet, och att detta var den huvudsakliga anledningen till att hon sökte sig till rollen som projektledare. Hon har länge velat vara med och leda ett företag och en grupp människor framåt, och kände att Womengineer var en organisation hon ville satsa på.

Det känns nervöst att ta mig an en ledarroll, samtidigt som jag är oerhört glad över att få den här möjligheten att utvecklas professionellt och få driva en organisation tillsammans med andra kompetenta kvinnor som vill göra skillnad!

Som projektledare för Womengineer hoppas Kjzal kunna fokusera organisationen på att nå ut till fler områden i Sverige, där hon av egen erfarenhet vet att många behöver få mer kunskap om tekniska utbildningar och om de breda möjligheter som finns för den kvinnliga studenten.

Vi i Womengineer är övertygade om att Kjzal kommer att göra ett utmärkt arbete för att vi ska nå ut till fler med vårt budskap:

“Jag känner mig trygg i att lämna över ansvaret till Kjzal och ser med spänning fram emot att följa organisationens utveckling under Kjzals ledning” säger Johanna Öjeling, som nu lämnar rollen som projektledare för Womengineer för att till våren skriva examensarbete och ta ut sin ingenjörsexamen.

Vi vill även passa på att tacka Academic Work för deras hjälp med rekryteringen samt alla andra intresserade kandidater. Håll gärna ögonen öppna för nya rekryteringsmöjligheter inom kort!

Kontakt:

Kjzal Kaldi, kjzal@womengineer.org, +46 73 96 54 083

Johanna Öjeling, johanna@womengineer.org, +46 73 030 17 49

Web: https://womengineer.org/

Womengineer

Womengineer är en ideell organisation som arbetar för att öka andelen tjejer på tekniska utbildningar. Målet är att det 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga, eftersom en ökad jämställdhet på de tekniska högskolorna leder till en ökad välfärd för Sverige.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *