December 18, 2013

Många tjejer väljer bort en ingenjörsutbildning av okunskap om vilka möjligheter det ger. Genom Introduce a Girl to Engineering day (IGEday) vill man förändra detta, och för en dag låta teknikföretag runtom i Sverige öppna sina dörrar för unga tjejer.

Några lyckligt lottade högstadietjejer får besöka Googles lokaler i Stockholm och Saabs verksamhet i Järfälla under IGEday den 20 februari. Tina le Grand, utvecklingsingenjör på Google Sverige, motiverar varför de valt att delta.

“Vi vill förtydliga den bild unga tjejer har av vad det innebär att vara ingenjör. Vi vet att det behövs fler kvinnor i branschen, och att vi idag går miste om en stor del av den kompetens som finns där ute i och med att så få tjejer söker tekniska utbildningar. Vi är med och bidrar till IGEday med förhoppningen att inspirera många fler till att välja en framtid inom Data/IT.”

Projektet drivs av den ideella organisationen Womengineer, som vill se andelen kvinnor på ingenjörsutbildningarna stiga. Det långsiktiga målet är 50% år 2030.

“Vi har i flera år genom vår hemsida jobbat med att informera och inspirera, för att visa tjejer bredden och möjligheterna med en ingenjörsutbildning. Att låta tjejerna träffa ingenjörer, testa på hur en ingenjör jobbar och få se teknikföretagen från insidan, kändes som en naturlig fortsättning” säger Katarina Stensson, Projektledare för Womengineer och initiativtagare till IGEday. Hon fortsätter

“Inspirationen kommer från USA, där IGEday arrangerats tidigare. Vi samarbetar med dem, och har målsättningen att IGEday ska bli ett återkommande globalt event som engagerar både företag, högskolor och organisationer”

I år arrangeras IGEday för första gången i Sverige, och man hoppas att många företag ansluter sig, för att kunna ge fler tjejer chansen att se och testa på en bit av ingenjörsvärlden.

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab är tydliga med varför de deltar. “Saab tycker att IGEday är ett mycket bra initiativ. Satsningen har en tydlig koppling till vårt mål att år 2015 ska minst 30 % av cheferna på Saab vara kvinnor, och då är fler kvinnliga ingenjörer en förutsättning” säger Mia Nilsson som är ansvarig för Employer branding på Saab.

Introduce a Girl to Engineering day går av stapeln den 20 Februari 2014. Läs mer och anmäl ditt företag på www.igeday.com.


Kontakt:         Katarina Stensson
Mail:               info@womengineer.org
Web:               http://www.igeday.com
                        https://www.womengineer.org

Twitter:           @womengineer
#igeday

Womengineer
Womengineer är en ideell organisation med målet att det 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga. Detta eftersom en ökad jämställdhet på de tekniska högskolorna leder till en ökad välfärd för Sverige. IGEday är ett initiativ från Womengineer, med målet att ge unga tjejer en bättre inblick i hur det är att jobba som ingenjör och med teknik.

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *