PRESS RELEASE: Stiftelsen Womengineer arbetar för en mer jämställd ingenjörsbransch. För att bredda perspektivet har stiftelsen rekryterat tre nya medlemmar till sitt Advisory Board. Gruppen består av totalt sex personer, som med sina olika bakgrunder och erfarenheter ska utmana organisationen i rätt riktning.

För att få stöd i extern kommunikation och marknadsföring har Womengineer sedan många år samarbetat med byrån Zooma, där Anders Björklund är grundare och VD.

Anders menar att “Womengineers arbete är enormt viktigt för att främja modern innovation och utveckling som skapar mer relevanta innovationer och än mer hållbara lösningar ur alla perspektiv.”

Anders Björklund

En person med praktisk erfarenhet av Womengineers arbete, och främst då i att anordna IGEday, är Katarina Matson, som under större delen av karriären arbetat på Volvo Cars. Katarina driver sedan en tid tillbaka företaget Let’s Tango som fokuserar på att hjälpa företag och organisationer med inkluderings-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor.”

“Womengineer gör ett viktigt arbete med att vara en drivande kraft som visar på möjligheter, lyfter fram företag och förebilder, samt på olika sätt inspirerar tjejer att satsa på ingenjörsyrket. Det finns allt att vinna med en jämställd ingenjörsbransch där kvinnor är lika självklara som män och där allas potential tas tillvara.” säger Katarina.

Katarina Matson

I egenskap av att vara grundare av ett socialt entreprenörskap är Per Clingweld med, initiativtagare till den digitala rekryteringstjänsten Just Arrived. Per är också VD för Zaplify.

“I egenskap av grundare, VD och investerare har jag varit med och byggt upp flera bolag de senaste 15 åren. I samtliga fall har det gett mycket, både i kultur och produktivitet, när vi väl lyckats nå ett mer jämställt läge mellan könen. Tyvärr har det ofta tagit tid och ofta varit alldeles för mansdominerat till en början. Jag vill att min dotter ska växa upp i en värld som ser annorlunda ut än den idag.” säger Per.

Per Clingweld

Womengineer’s Advisory Board består numer av:

Läs mer på:

www.igeday.com & www.womengineer.org

Kontakt:

Marie Ideström, marie@womengineer.org 

Om IGEday

IGEday står för Introduce a Girl to Engineering Day och arrangeras årligen av Stiftelsen Womengineer. Syftet är att öka teknikintresset bland unga tjejer och icke-binära genom att företag bjuder in deltagare att komma på studiebesök. I år sker IGEday den 31 mars då 84 företag öppnar upp sina dörrar på ett 100-tal platser i Sverige.

Om Womengineer
Womengineer är en stiftelse som arbetar för att öka andelen tjejer på tekniska utbildningar. Målet är att det 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga, eftersom en ökad jämställdhet på de tekniska högskolorna leder till en ökad välfärd för Sverige.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *