Svenska elever lär sig mindre mellan årskurs 4 och 8 än elever i andra länder. DN:s skolreporter Lenita Jällhage oroas av trenden.

I veckan har återigen det svenska skolsystemet diskuterats, och vikten mellan lärarna och eleverna. Såhär står det i DN.

Var ligger problemet, hos skolan, eleverna eller politikerna?
Svårt att säga men vad man kunnat konstatera är att svenska elever i exempelvis matematik får sitta mer själva med sina matteböcker än i andra länder. Lärarna har i mindre utsträckning lektioner där han eller hon föreläser och samtalar med eleverna i grupp och det arbetssättet missgynnar exempelvis elever som inte kommer från studievana hem. I svenska läser man i Sverige mer skönlitteratur och mindre faktatexter vilket kan innebära att eleverna är mindre vana att förstå den typen av texter. Och det är där vi tappar mest.

Sleeping-Student

Vilka satsningar krävs för att stoppa trenderna med sämre kunskaper i läsning och matematik?
I länder, som Singapore och Sydkorea, där man lyckats bra så samarbetar lärarna mer kring undervisningen i klassrummen. Man sitter med på varandras lektioner och observerar vad som fungerar bra i undervisningen. Man penetrerar vad majoriteten av eleverna har problem med för att gemensamt hitta strategier att förbättra undervisningen och göra den mer konkret och intressant för alla elever.

Vi på Womengineer undrar självklart vad du tycker. Är det eleverna som blivit lata eller är det lärarna som är för dåliga?

För dig som vill läsa hela artikeln finns den här!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *