Introduce a Girl to Engineering day, IGEday, ett initiativ för att få fler tjejer intresserade av ingenjörsyrket välkomnar sin 10 000:e deltagare, och realiserar därmed för första gången konceptet utomlands. IGEday blir därmed ett av de största initiativen för att nå en jämställd teknikbransch. 

Idag finns ett stort behov att stärka fler kvinnor till att välja ingenjörsyrket. För trots att företagen vill rekrytera jämställt och att efterfrågan av ingenjörer beräknas öka med närmare 40 procent till år 2035, är bara 35% av de som utexamineras från universiteten idag kvinnor. Samtidigt växer initiativet Introduce a Girl to Engineering day, IGEday, som i år har möjlighet att välkomna sin 10 000:e deltagare sedan starten för åtta år sedan. 2022 är även året då konceptet för första gången realiseras utomlands, och därmed blir IGEday ett av de största initiativen för att nå en jämställd teknikbransch.

IGEday på Volvo Cars, 2019

Många pratar om att situationen måste förändras, men de som har hittat en lösning är Emelie Emanuelsson och Marie Ideström, som ligger bakom Stiftelsen Womengineer. Tillsammans med ett gäng ingenjörer och ingenjörsstudenter anordnar de Introduce a Girl to Engineering day varje år sedan 2015. Under en dag öppnar företagen upp sina portar till unga tjejer och icke-binära mellan 13-19 år för att visa hur det är att jobba som ingenjör. Det har visat sig vara mycket effektivt för att få tjejer intresserade av yrket.

Nu även utanför Sveriges gränser 

Totalt kommer 76 företag medverka på IGEday den 25 mars 2022, med Volvo Cars, BillerudKorsnäs, Södra och WSP i spetsen. Nytt för år 2022 är att konceptet även realiseras utanför Sveriges gränser. Klivet utomlands möjliggörs tack vare partnerskapet med Volvo Cars

“Genom IGEday har vi skapat ett väletablerat koncept som engagerar målgruppen, och det är självklart att vi vill sprida det internationellt för att stärka ännu fler kvinnor till ingenjörsyrket. I och med våra internationella etableringar verkar vi i gränslandet där ökad tillväxt möter ökad positiv impact, vilket skapar rätt möjligheter för fler tjejer att välja ingenjörsyrket. Precis där vi vill vara”, konstaterar Aroshine Munasinghe och Ellen Broström som båda är ledamöter i Stiftelsen Womengineers styrelse. 

“Vårt långsiktiga mål är att likt den internationella kampanjen Global Earth Hour, att en gång per år kraftfullt manifestera i syfte öka medvetenheten om bristen på kvinnliga ingenjörer så att fler unga tjejer runt om i världen inspireras till att välja ingenjörsbranschen”, fortsätter Aroshine. 

Ambitionen fanns redan år 2020, men fick pausas på grund av pandemin. Den här gången kommer Volvo Cars i Charleston i South Carolina, USA, att liksom kollegorna i Göteborg, Olofström och eventuellt även Ghent, Belgien, att välkomna ungdomar i deras närområde.

Linda Wall arbetar med Talent Attraction på Volvo Cars och säger att “Volvo Cars ser det som en självklarhet att stötta Womengineer och IGEday. Vi genomgår just nu en massiv transformation där ny teknik och mjukvaruutveckling tar allt större plats i samtliga delar av organisationen. Bristen på ingenjörer, både nu och i framtiden, påverkar oss direkt och det gör att vi behöver jobba både på kort och lång sikt med att säkra kompetens. IGEday är en fantastisk möjlighet att få inspirera unga tjejer att våga prova på teknik, att sänka tröskeln till ingenjörskap, och sist men inte minst att få deras ögon på våra utmaningar för en dag. 2022 väljer vi på Volvo Cars att satsa på IGEday i flera länder – som ett globalt bolag vill vi se till att möjligheten för unga att upptäcka teknik blir tillgänglig i alla våra regioner.”

2022 nås den 10 000:e deltagaren 

Tack vare alla de engagerade företagen som medverkar kommer IGEday ha chans att välkomna sin 10 000:e deltagare under 2022. “Det är en fantastisk milstolpe – att vi har lyckats nå ut till så många ungdomar och det får vi bevis för varje dag via våra plattformar. Vår absoluta övertygelse är inspiration från verkligheten, som IGEday ger, är avgörande för att komma tillrätta med den bristande mångfalden bland ingenjörer. Tillsammans med näringslivet kan vi göra teknikbranschen jämställd!”, säger Marie Ideström, medgrundare av Womengineer och idag VD för stiftelsen.

Efter IGEday samlas feedback in från deltagarna vilket år för år verifierar att deltagarna tack vare dagen har; 

  • Ökat sin förståelse om vad teknik är,
  • Ökat sitt självförtroende inom naturvetenskapliga ämnen,
  • Träffat verkliga förebilder som har uppmuntrat dem till teknik,
  • Uppdaterat sin uppfattning om stereotyper och normer kopplat till teknik.

Vill du möta oss som skapar Sveriges största praktikdag för unga tjejer? Kontakta oss:
Marie Ideström, VD och grundare, Stiftelsen Womengineer,  marie@womengineer.org, tel: 0704504211
Linda Wall, Talent Attraction, Volvo Cars, linda.wall@volvocars.com, tel: 0728870668

Källor:


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *