Enligt Högskoleverkets senaste statistik har den procentuella andelen kvinnor bland civilingenjörsexamen ökat varje år sedan hösten 2008 då Womengineer startade.

Då visade statistiken på 25,6% kvinnor av alla utexaminerade civilingenjörer från vårterminen samma år. Fyra år senare, vårterminen 2012, har den siffran ökat till 28,9%.

Det är en positiv utveckling, men Womengineers arbete fortsätter!

Statistiska Centralbyrån publicerade i februari 2010 en rapport med titeln “Könsstruktur per Utbildning, 1990-2030”. I rapporten presenteras statistik från 1990 till och med dagens aktuella tvärsnitt av könsstrukturens utveckling i svenska utbildningar samt den väntade prognosen av desamma fram till 2030. Då uppskattar man att cirka 25% av de civilingenjörsutbildade kommer vara kvinnor. Womengineer vill att hälften av alla utexaminerade ingenjörer vid år 2030 ska vara kvinnor. 

Hjälp oss att nå målet – bli ingenjör!

Har du tips på hur vi tar oss dit? Skriv en kommentar!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *