Allbright är en stiftelse vars vision är att öka andelen kvinnliga chefer på alla nivåer i näringslivet. Detta gör de genom att ta fram konkreta åtgärder som företag som vill bli mer jämställda kan använda sig av. De arbetar även med kvinnliga förebilder för att ta fram råd till kvinnor som vill göra karriär.

AllBrights arbete handlar också om att förändra normen kring kvinnliga ledare, att granska incitamentsstrukturerna samt att belysa hur situationen ser ut i näringslivet. Som ett led i detta tar de årligen fram AllBright-rapporten där börsens alla bolag rankas för att visa vilka företag som är bäst på att befordra kvinnor och vilka bolag som är sämst. Årets AllBright-rapport hittar du här.

Allbright logga


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *