Vi har alla varit med om det. Hur den där chokladbiten man tänkte spara till nästa helg slank ner snabbare än vinden. Hur tentan som man lagt ner otaliga timmar på gick åt pipsvängen. Eller hur vatten- och reningsverken under sin fältstudie i Kazakstan inte godkänner ens förfrågan om studiebesök. Som ingenjör ställs man kanske ännu oftare än andra inför dilemmat att saker och ting inte går som planerat. Detta är även något vi fått erfara under vårt exjobb och vår tid här i Kazakstan.

Bild från det kontor vi hade tillgång till under de första veckorna. Sen var vi tvungna att byta (vilket inte heller var planerat, haha).

I och med att man åker iväg på MFS går man igenom en ansökningsprocess. I ansökan är det extra viktigt att planera med backup-planer. Vi hade därav redan förberett hur vi skulle gå tillväga om de ordinarie planerna gick i kras. Dessutom har vi tack vare våra respektive utbildningar övat på problemlösning i drygt 4 år nu. Som en sorts arbetsskada kan det nästan vara lite kul när det inte går som planerat. Det blir en utmaning att lösa uppgiften, att komma fram med en annan plan för att komma dit man vill.

Ibland är det dock självklart frustrerande när det inte går som planerat. Som när vi inte fick tillgång till vattenverket och vattenreningsverket här i Pavlodar. Det kändes lite surt med tanke på att vårt tema på exjobbet är just vattenförsörjningen och det hade varit kul att se med egna ögon hur processerna bakom såg ut.

Så hur går vi nu till väga för att få fram den information vi behöver om de två verken? Vi tar nya tag! Vissa som jobbar på vårt universitet här har erfarenhet av att arbeta på verken. Det finns alltid någon som känner någon. Hittills har vi hunnit med att intervjua en expert som jobbat där i flera år, fått intressant underlag via olika kontakter, bokat in en fokusgrupp med experter och dessutom försöker vi få till en intervju med en person som jobbar där nu. Metodiken för vårt exjobb handlar alltså inte om att stå i ett labb och genomföra försök efter försök, eller att programmera fram en programkod för en ny produkt. Vi jobbar med att försöka komma i kontakt med människor med rätt kunskap, att sammanställa den kunskapen i den kontext som är intressant för oss, samt att extrapolera denna sammanställning för att kunna komma fram med en generell rekommendation. Vägen dit må kännas lång och kanske inte ser ut som vi trodde den skulle se ut. Men vi närmar oss.

Här besöker vi en av stadens åtta industrier.

När man är iväg på en MFS åker man iväg till ett annat land där saker kanske inte fungerar på samma sätt som i Sverige. Det är det perfekta upplägget för att saker och ting inte kommer gå som planerat helt enkelt. Men det är just därför ett exjobb i form av en MFS kanske är extra givande. Vi ska ju bli examinerade civilingenjörer, att lösa problem som dessa kommer vara vår vardag.

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *