Eftersom vi jobbar med stora maskiner och komplicerade processer, där vi jobbar med över 70 ton stål per tillverkning och temperaturer över 1000 grader, måste vi alla ha en säker arbetsplats så att ingen skadar sig. Därför måste vi gå olika kurser i säkerhet, gå ronder ute i produktion samt kurser i brandsäkerhet med säkerhetssamordnare och brandmännen som jobbar på Sandvik.

sandviken51

Min personliga skyddsutrustning; byxor, flamsäker skjorta, jacka som ska skydda mot stålstänk, varselväst, skyddsglasögon, hjälm med hörselskydd och skyddsskor.

När vi har möten eller kommer till ett nytt ställe inne på industriområdet blir vi alltid informerade om nödutgångar, vart brandsläckare finns, vart brandfiltar, plåster, bandage osv finns samt vem som kan hjärt-och lungräddning och vem som kan använda hjärtstartare. Innan vi ska starta ett projekt måste vi alltid göra riskanalyser för att kontrollera att projektet inte äventyrar säkerheten. Dessutom pratar vi om säkerhet vid alla tillfällen och i alla våra företagspresentationer brukar vi alltid börja med att gå igenom säkerhet som involverar larmnummer (Sandvik har ett eget larmnummer med en egen brandkårsstyrka och sjukvård inne på industriområdet), hänvisningsplats och uppsamlingsplats.

När vi är ute i produktion måste vi ha på oss skyddsutrustning. Beroende på vart man jobbar i vilket verk och vad man jobbar med har man olika skyddsutrustning. Då jag jobbar från flödet stålverk till färdigställning av produkt måste jag alltid ha på mig skyddshjälm, skyddsglasögon, hörselskydd, flamsäker skjorta, jacka och byxor som skyddar mot stålstänk samt skyddsskor. Och när det är mörkt måste vi även alltid ha på oss varseljacka/varselväst för att vi ska synas för truckförarna ute på industriområdet när vi är utomhus.

sandviken52

Olika sätt att se ut på jobbet; beroende på i vilket verk jag ska vara i har jag olika skyddsutrustning för min egen säkerhets skull.

Att få lära sig detta tänk med säkerhet tycker jag är jättebra. För det tänket kan jag även använda i det privata livet oavsett vart jag än är. Jag brukar tex. alltid kolla var nödutgångarna finns varje gång jag är i en byggnad med mycket folk. För jag har fått lära mig att när något händer ska man helst inte gå ut den vägen man kom in. Man ska helst använda en annan nödutgång om det går. För vid t.ex. en brand då panik uppstår kan det lätt bli att alla vill ut den vägen de kom in och man kan då fastna i en klunga där det blir stopp, vilket kan vara livsfarligt.

/Elina

(Vill du också Gästblogga för Womengineer? Maila ellen@womengineer.org)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *