Detta är en Jurta, vilket är de husen som Kazaker bodde i under Nomadtiden.

Idag har vi varit här i exakt en månad och vi har ungefär en månad kvar. Själva arbetet börjar dock närma sig sitt slut. Den 13 maj ska det vara så gott som klart och våra handledare ska läsa igenom det och komma med kommentarer innan sista inlämningen den 31 maj, då det skickas iväg till examinatorerna.

Vad är skillnaden på en handledare och examinator då? Jo, handledaren är den som stöttar dig under arbetets gång och kommer med värdefulla kommentarer som ska vägleda dig till målet – en godkänd rapport. Handledaren har dock inte behörighet att godkänna arbetet. Det är examinatorns roll.

Under exjobbstiden är det viktigt att unna sig något gott då och då.

Vanligtvis har man bara en handledare och en examinator per exjobb, men eftersom vi kommer från olika discipliner (Erica från Kemiteknik och Cathrine från Riskhantering) har vi flera. Det är alltså möjligt att genomföra sitt exjobb tillsammans med någon från en annan avdelning. Detta är något vi bara tycker är positivt, det leder till att vi bidrar med olika kunskap och olika sätt att tänka. Dessutom lär vi ju oss båda av varandra. Detta var en av anledningarna till att vi ville skriva exjobbet tillsammans. Man behöver dock inte skriva exjobbet tillsammans med någon, utan man kan skriva själv om man vill. Vi båda såg dock stora fördelar med att vara två. Den stora fördelen är ju att man kan bolla idéer med varandra och stötta varandra under tidens gång. Sedan finns det så klart fördelar med att vara själv också, till exempel så behöver man inte anpassa sig till någon annans schema eller arbetssätt utan man kan jobba på i sin egen takt. Detta har dock inte stört någon av oss.

 

Exjobbsprocessen påbörjades efter att vi blivit accepterade stipendiet till Kazakstan. Första steget var att skriva ett måldokument som godkänns av examinatorerna. Genom måldokumentet skapades frågeställningarna som vi arbetar efter. Frågeställningarna kan sammanfattas till följande:

1. Vilka risker innebär en expansion av det befintliga vattensystemet i Pavlodar?

2. Hur kan man extrapolera datan från fältstudiens resultat för att kunna ge en generell rekommendation till andra städer i Centrala Asien som vill expandera sina vattensystem?

Modell av en del av PSU Campus.

 

Det vi började med inför exjobbet var att genomföra en litteraturstudie. Detta la vi ner mycket energi på, eftersom litteraturstudien skapar grunden för arbetet. Utefter det kom vi fram till vilken data som kan vara intressant för oss att samla in samt vilka metoder vi behöver genomföra för att kunna svara på frågeställningarna. Vi kom bland annat fram till att vi ville få data på nuvarande vattenkvaliteten i floden (som är vattenkällan) innan Pavlodar respektive efter Pavlodar för att se vilken inverkan staden har på flodens kvalitet, process-schemat för vattenverkets reningssteg, vattenverkets kapacitet och distributionsrörens kvalitet. De metoder vi skulle använda oss av var bland annat surveys, fokusgrupper, intervjuer och studiebesök.

Här i Pavlodar har vi lyckats få fram relevant data. Hittills har vi inte fått all data som vi hade tänkt oss, men det var vi beredda på. Å andra sidan har vi även fått en del data som vi inte hade tänkt att vi skulle få till en början, så på ett sätt jämnar det ut sig. Som vi kom in på i ett annat inlägg tidigare: ibland går inte allt som planerat. Detta är nog mer en regel än ett undantag och det är bland annat det som man lär sig hantera under ett exjobb. Huruvida man skriver exjobb i Kazakstan, labbar med ohyfsade celler eller arbetar med en VR-simulator som inte vill lyssna på din programkod.

Vi har hunnit med att skriva en del på rapporten. Hittills är den 22148 ord lång, inkluderat bilagor, framsida och innehållsförteckning. Gränsen är egentligen 20000 men vi har fått dispens på 30000 ord eftersom vi skriver från två discipliner. Vi har dock relativt mycket att lägga till under resultatdelen så vi känner på oss att vi kommer att behöva “kill our darlings”, det vill säga ta bort vissa av de texter vi håller varmt om hjärtat.

Den ortodoxa kyrkan här i Pavlodar.

Om allt går som det ska presenterar vi den 11 juni. Då kommer opponenter, examinatorer och övrig publik ha möjligheten att ställa frågor om arbetet och eventuellt ifrågasätta våra resultat och metoder. Det känns lite nervöst men förhoppningsvis ska det gå bra. Efter sin presentation är det rätt vanligt att man får lite saker att rätta till och komplettera innan exjobbet accepteras som godkänt. Sen efter det, då är man en klar civilingenjör.

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *