Millennials, eller Generation Y, tillhör de av oss som är födda inom tidsspannet tidigt 80-tal till milleniumskiftet (ungefär) Med andra ord, svenska universitet och högskolor utgörs i nuläget främst av millennials och majoriteten av de som gör entré på arbetsmarknaden tillhör också denna generation. När man läser på om de olika generationerna finns det, inte helt oväntat, en hel del skillnader. Teknikvana är ett område där skillnader förekommer, vilka arbetslivsrelaterade områden som värderas högt är andra.

Under de senaste dagarna har jag plöjt mig igenom artiklar om just detta. Vilka egenskaper kännetecknar min generation – Generation Y? Identifierar jag mig med den generation jag, enligt forskare, tillhör? Hur tänker de som är äldre? Och de som är yngre? Ja, frågorna jag har försökt luska fram svar på är många men jag tänkte faktiskt inte ägna det här inlägget åt att försöka besvara dem.

Under tiden som jag försökte googla fram svaren på ovanstående frågor kom jag fram till en insikt. Att vi Millennials har alla förutsättningar för att bli fantastiska ingenjörer. Ju mer jag läste på om olika egenskaper som kännetecknar vår generation, desto mer övertygad blev jag om att vi i princip har uppfostras till att bli ingenjörer!

För det första, Millennials stärvar efter att ha ett jobb där det finns möjlighet att göra skillnad. Detta är något jag personligen identifierar mig med väldigt mycket. När jag för fem år sedan funderade på vad jag skulle göra med mitt liv kom jag ganska snabbt fram till att jag ville ha ett jobb där jag fick möjligheten till att bidra till ett bättre samhälle. Hur jag skulle göra detta visste jag inte då, men efter att ha pratat med ingenjörssläktingar fick jag snabbt intrycket av att ingenjörer har oändligt med möjligheter att skapa en bättre värld. Vi är ju trots allt verklighetens superhjältar!

Egenskap nummer två som gör att Generation Y har förutsätningarna för att bli fantastiska ingenjörer är vår teknikvana. De flesta av oss har haft teknik av alla dess slag i vår vardag så länge vi kan minnas och jag tror de flesta av oss också har stor vana av att ta till sig nya teknologier utan större problem. Med andra ord är vi en generation som är otroligt teknikvan – det är inget som är skrämmande för oss. I och med detta ser vi teknik som ett verktyg som vi både kan hantera och utveckla. Förmågan att komninera hantering med utveckling tror jag är något som kommer att göra oss till fantastiska ignenjörer!

Flexibla arbetstider är något som Millennials i stor utsträckning strävar efter.  Och hur gör detta oss till bra ingenjörer? Nja, det kanske inte är en egenskap som gör oss till bättre ingenjörer än våra föregångare men jag tror att det är en egenskap som får oss att trivas med ingenjörsyrket. Som ingenjör finns det möjlighet till att jobba med så mycket olika saker och därmed tillkommer även möjligheten att välja efter vad man själv anser är viktigt!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *