När Ylvali, som sitter som PR-ansvarig  projektgruppen, delade ovanstående bild med resten av oss som på något sätt jobbar med Womengineer blev jag upprörd. Såklart inte på Ylvali eller på det faktum att hon delade bilden. Utan på tre förutfattade meningar som personen bakom kommentaren uppenbarligen har. Att dessa tre fördomar dessutom är helt felaktiga gör mig såklart inte mindre upprörd.

På bilden ser ni en (blivande) ingenjör som varken är en dude eller sysslar med tåg

Ordvalet dudes sticker lite i ögonen på mig. Jag är mycket väl medveten om att ordet av vissa används på samma sätt som ordet guys. Alltså för att syfta på en grupp av människor, oavsett kön. Dock tycker jag att ordvalet är lite klumpigt i just detta sammanhang eftersom att titeln ingenjör redan är starkt förknippad med män.

Numero dos av de saker som väckte irritation hos mig är hela den första meningen. Engineers are dudes who run the train right? Det som främst stör mig är inte tron om att ingenjörer kör tåg, utan snarare bristen på kännedom om vad en ingenjör faktiskt är. Meningen exempliferar bara ett större problem. Att gemene man och kvinna inte vet vad ingenjörsyrket innebär. Att yrkestiteln kan innebära otroligt mycket olika arbetsuppgifter, i jämförelse med exempelvis läkare och lärare, gör det förstås svårt att få en generaliserad bild av vad det innebär. Givetvis kan ingenjörer jobba med tåg (kanske inte som tågförare, men utveckling av exempelvis höghastighetståg), men det är långt ifrån den enda arbetsuppgiften. Det gör mig trygg att veta att vi på Womengineer jobbar otroligt mycket med att visa på mångsidigheten bland ingenjörer. Särskilt när det uppenbarligen finns människor med fördomar som denna.

Det sista som upprörde udertecknad är påståendet att too many people are majoring in engineering. Mitt svar på detta påstående är att nej, det är omöjligt att för många personer väljer ingenjörsyrket. För drygt två år höll programledningen för mitt program ett informationsmöte gällande det specialiseringsval vi stod inför. På mötet pratades det lite om att studenter har en bild av att vissa inriktningar ger fler jobb än andra. Till viss del kan det säkert vara så – jag har inte tillräckligt med erfarenhet för att uttala mig åt något håll. Men det är inte det jag vill komma till. På detta möte sa en av lärarna, tillika dåvarande ledamot i programledningen, en väldigt klok sak. Det är vi som styr efterfrågan. Det som menades med detta var att om det ett år skulle examineras ovanligt många civilingenjörer specialiserade inom livsmedelsteknik, skulle detta också generera fler jobb inom området. Jag tänker lite på samma sätt när det kommer till påståendet om att för många ingenjörer examineras. Ju fler som examineras, desto fler kommer jobben att bli.

Att ingenjör dessutom är ett bristyrke är något som motbevisar påståendet. Så länge som prognosen för möjligheten att få jobb inom teknik är annat än att det är svårt tycker i alla fall jag att vi inte har för många ingenjörer eller ingenjörer-to-be. Samhället är dessutom i ständig utveckling. Tills dess att vi löst de stora problem som vi står inför – klimathotet, sjukdomar som cancer och det faktum att alla människor på vår planet inte har tillgång till mat – kommer det att behövas ingenjörer. När dessa problem är lösta har mänskligheten, med allra största sannolikhet, orsakat nya problem. Som kräver ingenjörer för att bli lösta. Eller hur?

Så hur bemöter vi då fördomar och felaktiga påståenden? Mitt svar på denna fråga är: med fakta och bra argument. Fördomar kommer alltid att finnas. Likaså kommer folk alltid att komma med påståenden som inte stämmer överens med verkligheten.  Och fakta och bra argument kommer alltid att väga tyngst!


3 Comments

Emelie · November 30, 2017 at 8:28 pm

Sjukt bra skrivet! Heja dig!!!

Kristina Sturk · December 3, 2017 at 6:08 pm

Tack, tack, tack!!

Tre år med Womengineer! - Womengineer · January 14, 2018 at 6:37 pm

[…] …bli upprörd på fördomar som finns om ingenjörer. Tydligen är vi dudes som sysslar med tåg. Alltid kul att lära sig nya saker om sig själv! […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *