I januari påbörjade jag mitt examensarbete. Examensarbetet, i studentmun mer känt som exjobbet, är det sista man gör på utbildningen innan man blir färdig ingenjör. Exakt vad detta arbete går ut på varierar förstås beroende på vilket program man går, men variationen inom samma program är också väldigt stor. Vad som är gemensamt för de allra flesta examensarbeten är att man genomför ett större projekt under en termin (motsvarande 30 högskolepoäng). Vissa väljer att göra det tillsammans med någon annan student, medan andra (som undertecknad) genomför det själv!

Jag genomför mitt examensarbete på avdelningen för immunteknologi på LTH. Jag tycker att immunteknologi är otroligt intressant och min fascination för området grundar sig mycket i att man löser olika problem (ofta läkemedel/sjukvårdsrelaterade) genom att använda sig av diverse beståndsdelar från vårt immunförsvar.

Den immunförsvarskomponent som mitt examensarbete utgår ifrån är antikroppar. Antikroppar är proteiner som i dess “naturliga habitat” (alltså kroppen) upptäcker och identifierar främmande komponenter – tillexempel bakterier. Antikroppen binder till molekyler som finns på inkräktarens yta (kallas för antigen). När antikroppen bundit till antigenen kan sedan andra komponenter i immunförsvaret eliminera exempelvis bakterien!

Kroppen kan producera ofantligt många sorters antikroppar och denna variation behövs just för att olika sorters inkräktare (alltså bakterier) ska kunna upptäckas. Alla bakterier som kan infektera våra kroppar ser såklart inte likadana ut  – antikropparna måste kunna binda till olika antigen!

Den här variationen bland antikroppar går att applicera inom många olika områden och det jag har snöat in på är biomarkörer. När en person får en viss sjukdom, exempelvis olika cancersorter, ökar nivån av olika molekyler (alltså biomarkören) i  exempelvis blodet. För att mäta nivån av markörerna man är intresserad av kan man använda olika antikropps-baserade tekniker som utnyttjar det faktum att antikropp 1 binder till antigen A, antikropp 2 till antigen B och så vidare.

Så vad har detta med mitt examensarbete att göra då? Om dagarna sysslar jag just nu med att undersöka olika versioner (alltså kloner) av en antikropps-variant som har visat sig vara lite problematiska. För att förbättra kvalitén på antikroppen kollar jag på olika faktorers påverkan. Antikroppsklonerna jag studerar produceras i E. coli-bakterier så en faktor jag undersöker är huruvida det är någon skillnad mellan olika sorters E. coli (Tänk att E. coli är ett samlingsnamn precis som ordet hund. Precis som att det finns olika hundraser finns det även olika “E. coli-raser”).

Just nu har jag fullt upp med att samla in data som jag sedan ska analysera för att ta reda på om de olika faktorerna påverkar. För att samla in den data jag behöver behöver jag (Eller ja, mina E. coli-bakterier producerar dem de facto. Jag ser bara till att de gör det) producera antikropparna, rena fram dem (alltså plocka ut dem ur bakterierna) och sedan genomföra olika analyser såsom mäta koncentration. Datainsamling innebär en hel del labbarbete och långa labbdagar, men som tur är trivs jag väldigt bra i labbet!

I rören ser ni (om än lite otydligt) jääääättemånga E. coli (lösta i E. coli-mat) innehållandes antikroppar!

Så här kan det se ut när man har centrifugerat det ni ser på intilliggande bild. Centrifugeringen görs för att separera E. coli-bakterierna (alltså det som ni ser i spetsen på rören i denna bild) från allt det andra (såsom E. coli-maten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glad men trött labbråtta!

Diverse labbutrustning!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *