Under min tid på LTH har jag flera gånger fått den stora äran att få träffa främst gymnasieelever under olika inspirationsmässor. Syftet har oftast vara att inspirera mässbesökarna att söka sig till en ingenjörsutbildning – både genom att hålla olika presentationer, men också genom att bara vara på plats och besvara alla frågor man kan tänkas att ha.

Frågar som brukar vara rätt vanliga handlar ofta om hur svåra saker är. Är matten svår? Är utbildningen svår? Är det svårt att labba? Ja, ni förstår. De här frågorna tycker jag är väldigt svåra att besvara eftersom att vi alla har olika förutsättningar att klara av saker.

Jag tror stenhårt på att vi alla föds med olika förutsättningar att klara av saker. Precis som att vissa människor har anlag som gör att de har en bättre grundkondition, tror jag att andra människor föds med anlag som gör att man har en bättre naturlig instinkt att se till exempel olika talmönster – något som är bra att kunna i exempel matematik.

everybody_is_a_genius_but_if_you_judge_a_fish_Albert_Einstein_quote

Men att man inte föds med anlag för något betyder inte att man inte kan träna upp det. Det finns människor som har en naturlig fallenhet för olika ämnen och därför tar sig igenom dessa kurser utan större svårigheter. Jag är inte en av de personerna. I början av min tid på LTH spenderade jag mycket av min tentapluggstid åt att förbarma mig över att jag inte var “naturligt smart”. Det tog sin lilla tid innan jag insåg just precis att vi alla har olika förutsättningar och tillslut accepterade jag det faktum att jag behöver lite mer tid för att lära mig saker. För det går att träna upp sin förmåga att tänka logiskt – precis som att det går att träna sina muskler så att man kan lyfta tyngre.

Så för att besvara frågorna om huruvida matten eller utbildningen är svår    skulle jag säga att det beror helt på ens individuella förutsättningar. Har man en naturlig fallenhet? Har man haft goda förutsättningar för att träna upp exempelvis sin förmåga att tänka logiskt tidigare? Och viktigast av allt: om man inte har en naturlig fallenhet för något – är man villig att lägga ner den tid som krävs för att klara av det?


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *