Reminder: Jag pluggar som sagt Industriell ekonomi – Internationell affärsigenjör på Högskolan i Borås.

Jag gissar på att det är fler än jag som känner “vad kan jag egentligen?” “vad har jag lärt mig?” “hur och när ska jag använda det här?”. Svåra frågor att svara på när möjligheten att praktisera teorin inte erbjuds ur en öppen hand. Självklart kan man vara den drivna självgående studenten som själv söker kontakt med företag och driver projekt vid sidan av skolan. Min poäng är att universiteten bör förbättra praktiken och verklighetsuppfattningen av teorin.

JAJA
Klyftan mellan näringslivet och universiteten är väl ett resultat av båda parter, men någon måste ta initiativ och föra oss närmare. Kanske kan vi komma på en brilliant ide tillsammans! Hade varit underbart att få höra dina tankar och din uppfattning.

1. Har du bra praktisk återkoppling av den teori du läser på din skola? 

2. Har du några idéer om hur ett starkare band skulle kunna knytas mellan universitet och näringsliv? 

För att svara på Jennys fråga: Vad pluggar ni? 

Jag började terminen med Projektledning och kvalitetsstyrning. Mycket intressanta båda två. Hur man driver projekt och hur man mäter och effektiviserar/förbättrar kvaliteten av en process/aktivitet/vara med hjälp av kvalitetsverktygen (TQM, seven quality tools, six sigma, DMAIC, etc.).

Ha en fin dag
/Ellen


1 Comment

Lisa · September 9, 2014 at 7:55 am

Är själv anställd i ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan akademin och näringsliv och få ut nyexaminerade studenter i arbetslivet snabbare. Det är ursprungligen en idé från Storbritannien, och det första pilotprojektet i Sverige heter KTP-Dalarna, då det är Högskolan i Dalarna som driver det. Pilotprojektet avslutas vid årskiftet 14/15, men en fortsättning är planerad men kommer då byta namn till KAN istället, Kunskapsväxling, Akademi-Näringsliv. Här går det att läsa mer http://du.se/ktp, samt på facebooksidan: https://www.facebook.com/pages/KTP-Dalarna/543618599059102?fref=ts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *