Vad gör en ingenjör?

Det är en fråga som känns lika bred som “Hur ser en snöflinga ut?”

För på samma sätt som en snöflinga inte är lik en annan, på samma sätt är en ingenjörs arbetsområde inte lik en annans. Ta mig och Désirée, till exempel. Vi är båda ingenjörer (eller, nåja, hon är utexaminerad. Jag är fortfarande student). Men där slutar likheterna. Jag kommer att arbeta med miljöföroreningar och vatten när jag kommer ut i arbetslivet. Hon arbetar med planering av elnät.

Ämnena miljöföroreningar och energi är milsvida. Ändå misstänker jag att tankesättet är detsamma. Den metodiska problemlösningen. Den naturvetenskapliga bakgrunden. Hur vi litar på att naturen kan ge oss svar men att vi samtidigt är kritiska mot hur vi tolkar dessa svar.

“Vad gör en ingenjör?”

Allt. Vi kan göra allt. Eller, rättare sagt. Vi kan arbeta inom alla områden. Där det finns ett problem som kan lösas med hjälp av teknik, där kan vi finnas. Och då använder vi oss av det metodiska tillvägagångssättet och har tilltro till naturens lagar.

Gå in och läs mer om hur Désirée arbetar här, bland Womengineers intervjuer. Så får du veta mer om hur det är att vara civilingenjör i energiteknik.

Vi lär behöva många olika energilösningar i framtiden!

Vi lär behöva många olika energilösningar i framtiden!

/ Tove

PS. Cred till EWS för bilden. DS.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *