Spännande reflektioner av Debbie Sterling om nästa generation kvinnliga ingenjörer. 

Ett steg framåt är att förändra bilden av vad en ingenjör är oc hatt lyfta fram förebilder. 

Tillsammans mot en jämnställd och mer framgångsrik/lönsam/etc bransch. 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *