Jag har nu lite mer än en månad kvar i USA och har under min tid samlat på mig erfarenheter och upplevelser jag aldrig kommer glömma. Humöret är ena dagen på topp för att dagen därpå köras i bott. Jag skulle vilja säga att en stor anledning är den kulturkrock jag varit med om. Man kan tro att åka till ett land som USA inte borde vara en så stor förändring mot Sverige, men hej och välkommen till landet där man drar allting snäppet för långt är vad jag har att säga om det. Alltifrån lagar till oskrivna artighetsregler färgar min vardag, och jag har dagar då jag bara vill ta nästa flyg hem till landet mellanmjölk.
Då jag befinner mig i en del av landet som är väldigt religiöst så är även många lagar skapade därefter. En hett diskussionsämne den senaste tiden har varit rätten till abort. Nyligen har ett förslag röstats igenom som i grund och botten ska ge rätt år allt mänskligt liv, ändå från befruktningsstadiet. Inte ens våldtäkt eller sjukdom/risk för kvinnans liv ska ge rätt till abort. Bland det första jag fick höra när jag kom hit var att det finns två saker man ska hålla sig utanför, eller iaf neutral till, och det var religiösa åsikter samt politik. Jag försöker, men just abortfrågan är alldeles för viktig för att jag ska kunna hålla tyst. Som kvinna anser jag inte att några högt uppsatta religiösa och politiska män ( och visst finns det även några kvinnor.. ) ska ha rätten att avgöra när och hur ett nytt liv ska eller inte ska sättas till världen. Min kropp, mitt val. Lägg tid och pengar på att utbilda ungdomar att skydda sig och få ner priserna på preventivmedel, för det är inte billigt här.
En annan underlig lag som finns här i North Dakota är att tjejer och killar inte kan bo ihop såvida dom inte är gifta. Till vilken nytta undrar jag? Är det deras lösning på “preventivmedel”? Jag är så glad att jag kommer från ett land där jag faktiskt bestämmer över mitt eget liv.

Kulturkrock behöver dock inte bara vara negativ och jag säger inte att ett religiöst samhälle är något fel. Tvärt om! Jag vet inte om det är just för att det är troende människor som byggt upp det samhälle jag just nu befinner mig i, men här lägger man mycket vikt vid att visa hänsyn och respekt. Alltifrån att konstant använda ord som “Please, Excuse me, I’m sorry”, till att håll upp dörren åt alla. Om det är något jag kommer ta med mig hem så är det nog en trevligare inställning till främmande människor. Man får tillbaka vad man ger, det är väldigt viktigt att komma ihåg.


2 Comments

RK · July 12, 2013 at 11:46 pm

Varför ska man ha “rätt” till abort? Är det Guds civilrättsliga domstol i himmelen som fastslagit att gravida kvinnor ska ha rätten att avsluta livet på sina foster? Nej, det finns ingen naturlag som ger en sådan naturrätt, oavsett vad FN eller diverse politiker (i Europa) vill påbjuda.

“Som kvinna anser jag inte att några högt uppsatta religiösa och politiska män ( och visst finns det även några kvinnor.. ) ska ha rätten att avgöra när och hur ett nytt liv ska eller inte ska sättas till världen.”

Ovanstående är ett tragiskt och relativistiskt påstående som kan appliceras på precis vad som helst. Det intressanta är faktiskt inte vad du eller jag anser; det intressanta är vad naturen förordar.

Dessutom är det inte så simplistiskt som “min kropp, mitt val”. Det låter som någon slags tvär tonårstrots. Det påverkar alltid andra, inte minst fostret som ofta lever och andas vid aborten. Är det inte lite märkligt att vårdpersonal, som förment ska rädda liv, bryter mot lagen om de vägrar låta fullt friska foster dö framför deras ögon?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/levande-foster-dilemma-vid-aborter_6173807.svd

Det är vidare felaktigt att tro att abortfrågan skulle vara en religiös fråga. Det handlar snarare om att värna livet, en biologisk instinkt och därigenom naturlag. Det är därför i det avseendet irrelevant om fostret lever eller är dött, när det kommer ut vid aborten. Det centrala är vad som är naturligt, vilket självklart är livets processer, snarare än dessa medicinska/kirurgiska angrepp på livet.

Vid våldtäkt eller risk för kvinnans liv gäller givetvis vissa andra måttstockar.

womengineer · July 17, 2013 at 5:28 pm

Att det råder delade meningar i den här frågan är uppenbart och kommer så förbli. Att jag valde att skriva just det här inlägget med kopplingen religion och anti abort var just för att jag vid tillfället befann mig på en plats där anti-abortfrågan var på tapeten just bland den kristna befolkningen i området. Självklart finns det de som ser denna fråga som mycket viktig utan att koppla det till någon religion.

Jag kan till viss del förstå argumentet till “pro-life” att man ska värna om allt mänskligt liv, men där vi går skilda vägar i detta är när vi definierar när livet börjar. “Pro-lifeare” anser att detta sker vid befruktningsstadiet, medan många andra menar att det är då fostret blivit så stort att det skulle kunna överleva utanför moderns kropp.

Abort kall absolut inte användas som någon form av “preventivmedel”. Vi bär alla ansvaret att försöka undvika oönskade graviditeter, men tyvärr så blir det inte alltid som man planerat. Att kunna välja att inte bli förälder när ens livssituation helt enkelt inte tillåter det ser jag som en mänsklig rättighet. En trygg och bra uppväxt borde vara något alla barn ska få uppleva. Är man inte säker på att man kan ge detta så är det väll ändå bättre att vänta tills man har en bra miljö att uppfostra ett barn i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *