När jag tänker på begreppet “systerskap” tänker jag på gemenskap, stöttande och stolthet. Jag tänker på kvinnor som lyfter varandra och gläds åt varandras framgång. Jag tänker på kvinnor som sprider kunskap, inspiration och motivation till varandra.

Den rådande ojämställdheten mellan kvinnor och män, där män på bekostnad av kvinnor innehar platser i styrelser, på chefspositioner och tar större plats i media, är någonting som de flesta av oss är bekanta med och införstådda om. Men, idag vill jag prata om någonting annat.

Jag vill nämligen lyfta fenomenet att också vi kvinnor tenderar att hindra varandra från att uppnå våra personliga och professionella mål.

Nu kommer jag att erkänna någonting om mig själv som jag inte är stolt över. Ibland har jag svårt att glädjas åt andra kvinnors framgång och tenderar att se situationen som en tävling, där dessa kvinnor har vunnit på bekostnad av mig. Jag pratade med en klok vän om detta och hon påpekade att det egentligen inte är särskilt konstigt. Att de tankarna inte behöver grunda sig hos någonting hänförligt till mig, utan snarare ett samhälle med inga eller få kvinnliga förebilder.

Den verklighet som vi har formats av är att, bortsett från de situationer när kvinnor helt utesluts från att lyftas fram för sina framgångar, det oftast är enbart en (1) eller ett fåtal kvinnor som lyfts fram och hyllas för sina prestationer. Bilden som förmedlas är inte sådan att vi tror att flertalet, eller kanske alla, kvinnor som siktar mot toppen också kan nå dit. Detta medför att vi undermedvetet tror att det bara finns plats för en eller väldigt få kvinnor på toppen. Vilket gör att vi inbillar oss att ända sättet är att konkurrera med varandra. Att en kvinnas framgång sker på bekostnad av vår egen.

Men vet ni? DETTA ÄR FEL! Det finns plats för så många kvinnor på toppen, men vi måste ändra vår attityd för att nå dit. Vi alla måste lyfta varandra och sluta med missriktad och kontraproduktiv avundsjuka. Jag lovar att bli bättre på att lyfta kvinnor i min omgivning – lovar du att göra detsamma?systerskapJag vill också ge lite cred till organisationer som är grymma på detta (förutom Womengineergänget såklart): Pepp, KVIST, Female leader engineer, SheSays, Women in tech. Plus massa fler! Kommentera gärna organisationer jag missat!beyonce
Beyoncé pepp till alla! / Helena
Follow my blog with Bloglovin0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *