women-empowerment

Imorse upplyste Facebook mig om att det är internationella flickdagen idag. Det är en temadag som funnits sedan 2012, och är officiellt instiftad av FN som internationell temadag. Jag hade aldrig hört talas om den här temadagen förut, och det är ett initiativ som definitivt är värt att lyfta!

Under åren har temat för dagen varierat, och varit t.ex. “innovating for girl’s education” (2013), “The Power of Adolescent Girl: Vision for 2030” (2015) och “Girls’ Progress = Goals’ Progress: What Counts for Girls.” (2016). I år är temat “EmPOWER girls: Before, during and after conflict”. Syftet i stort är att uppmärksamma flickors problem runt om i världen gällande områden som utbildning, barnäktenskap och nutrition, men även hur stor del de får ta i beslutsfattande.

Internationella flickdagen vill förutom att peka ut sådana här problemområden även visa på vad som händer om vi löser problemen. Att ge fler flickor tillgång till utbildning kan till exempel minska andelen barnäktenskap, sjukdomar och stärka ekonomin genom att kvinnor får möjlighet att ta bättre betalda jobb.

I Sverige är det lätt att tänka att vi kommit långt i dessa frågor, men även om alla barn går i skolan i Sverige så tar till exempel pojkar större utrymme i klassrummen, vilket går att läsa om i en rapport från Mittuniversitetet och Aarhus universitet här. Vi ser även att färre kvinnor väljer att bli ingenjörer, något som vi på Womengineer jobbar hårt för att ändra på. Därför tycker jag att det är så viktigt att uppmärksamma att det finns skillnader i hur vi ser på pojkar och flickor och hur det påverkar vad barnen väljer att göra när de växt upp. Först när vi är uppmärksamma på detta har alla barn samma möjligheter att bli precis det de vill.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *