Den här helgen var jag en av 110 tjejer som tog sig ned till Lund för att gå på DataTjej konferens, Sveriges största konferens för tjejer som läser utbildningar inom data och IT.

DataTjej är en ideell förening som har som långsiktigt mål att öka antalet kvinnor inom IT-branschen. Det här gör de bland annat genom denna årliga konferens och andra företagsevent och syftet är att öka gemenskapen mellan IT-tjejer samt att skapa en närmare kontakt mellan studenter och näringsliv. Stafettpinnen för att hålla i konferensen delas mellan sju tekniska universitet (Chalmers, Lunds tekniska högskola, Uppsala universitet, KTH, Umeå universitet, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet). I år var det alltså LTHs tur och nästa år kommer konferensen att hållas i Uppsala.

12646850_1696021307279961_6043935562997819900_o

Genomgång inför workshop med Refugee Tech

Sittning på Grand Hotel

Sittning på Grand Hotel i Lund

I år var första gången som jag har lyckats ta mig iväg på konferensen och jag hade en riktigt rolig helg med företagspresentationer, inspirationsföreläsningar och framför allt chansen att nätverka och träffa andra likasinnade. Under de tre dagar som konferensen pågick var det ett helt fullspäckat schema med aktiviteter, både på dag och kvällstid, och nu när jag sitter på tåget hem är jag ärligt talat ganska slutkörd. Dagarna började tidigt med föreläsningar och avslutades sent på kvällarna med sittningar (allt från ovve-sittning med högljutt skrålande av klassiska studentsånger till middag på Grand Hotel tillsammans med företagsrepresentanter). Sista dagen avslutades också med en workshop av Refugee Tech där vi skulle brainstorma kring, och i slutändan pitcha, ett förslag på en teknisk lösning för att hjälpa flyktningar att integreras i samhället, vilket kommer utmynna i ett hackathon senare i vinter.

I en intervju sade årets projektledare Sofia Siljeholm: “Det är bara fem procent tjejer som söker till min utbildning [Datateknik på LTH]. Det är väldigt många som är osäkra på om de verkligen kan göra det här för generellt så har tjejer väldigt höga krav på sig själva. Datatjej blir som ett stort utbyte av peptalk.”

Jag tycker det är ett citat som det ligger mycket sanning i och en stor anledning till varför jag själv tycker att den här typen av event är så viktiga. Det kan kännas läskigt att ge sig in i en bransch där man inte har så många förebilder och människor omkring sig som man identifierar sig med. Det är då lätt hänt att man får för sig att man saknar egenskaper och kunskap som de andra, som inte tillhör denna minoritet, har. Det är därför otroligt viktigt för mig att då och då få träffa människor som har valt en liknande bana som jag och som jag samtidigt kan känna igen mig i och utbyta erfarenheter och tankar med.

Så tack för den möjligheten DataTjej och alla deltagare och ett stort tack till projektgruppen som har lagt så mycket tid och energi på att styra upp det här!

Källa: DataTjej
Bildkällor: DataTjej konferensRefugee Tech


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *