image

Internationella kvinnodagen är en speciell och laddad dag, hade vi varit jämställda och likabehandlande hade det kanske bara varit en kommersiell dag som mors-/farsdag? Men, vi är ju inte där än.

Idag har halva jordens befolkning inte samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som den andra halvan. Vi behandlar varandra olika utefter kön och har ofta många tankar om vad som är norm och vad som avviker normen. Medvetet eller omedvetet. Vi uppfostras ofta olika, bemöts olika av samhället och formas till de individer vi är idag. Cirkeln går runt och vi kliver ofta in i de roller vi förväntas ta.

Men, måste det vara så här? Jag vill ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som manliga motsvarigheter. Därför är det viktigt att alla vi (ni!) otroligt kloka, förståndiga och självtänkande kreativa kvinnor och flickor tar plats! Säg vad ni tycker, gör det ni vill och framför allt, våga se utanför den lilla boxen. Tänk i nya banor, skapa nya mönster och bryt normen. Vi är halva befolkningen, då måste vi ta halva platsen. Ta på de områden där det behövs, men kom ihåg att våga ge space där vi är majoritet. Släpp in män/killar i spelrummet och prata individer och inte kön. Vi är alla olika fantastiska individer, ge alla samma möjligheter att pyssla med det som passar utifrån person, inte kön.

Så, alla underbara framtida (och nutida!) kvinnliga ingenjörer;

 Ta plats, du kan och du är viktig!

Här tog jag plats i Awisa, Ghana på Internationella kvinnodagen 2008:

int.w.day.ghana


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *