Är du nöjd med din utbildning? Eller har du inte bestämt var och vad du vill studera? Att valet till Universitetet inte är det lättaste av alla livets val kan vi alla nog skriva under på. Ni läste väl om Sofies väg till Universitet? Jag tror att man måste våga pröva, se vad som händer, och om det inte fungerar byta väg eller påverka vägen.

Jag intervjuade Maria Hamrin som är programansvarig för Teknisk Fysik här på Umeå Universitet. Hon berättade om Teknisk Fysik som ett program där lärare och programledning är väldigt tillgängliga för studenterna, vilket skapar en bra ledning för kommunikation och feedback.

…studenterna spelar en ovärderlig roll för programmets utveckling. Jag tror inte vi ljuger om vi säger att mycket av den goda utvecklingen som skett på programmet sen 1988 då det startade har initierats av studenter.

Att du som student känner att du kan vara med och påverka tror jag är otroligt viktigt. När en kurs är på väg åt fel håll, det går snett någonstans eller när briljanta framtidsidéer kläcks kan rätt par öron skapa förändring. Att du som student ger feedback till de som ska undervisa nästa student måste vara den bästa vägen till förbättring. I Umeå på Teknisk Fysik har studenterna stort inflytande på programmet, lärarna och ledningen. Kan det vara receptet som gör att utbildningen får bra betyg när Universitetskanslerämbetet (UKÄ) granskat teknik- och ingenjörsutbildningar?

Läs intervjun med Maria Hamrin här.

Maria Hamrin

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *