Nu tycker jag att ni ska ägna en minut att se den här filmen om energi och framtiden på jorden:

Det är Earth Day idag, vilket betyder att frågor om energi och framtiden hålls fram lite extra. Jag tycker dock att vi borde ha Earth Day lite oftare, göra fler långsiktiga val, minska på de kortsiktiga och handla lite mer medvetet. Nyckelfrågor som Energi, Transport och byggnader måste integreras mer med mijöpolitiken i framtiden. Vi har liksom skapat oss ett enormt behov, nu måste vi se till att underhålla behovet utan att ta kål på jorden (oss själva inkluderat) på kuppen.

What If Trees Gave Out WiFi Signals, We’d Be Planting So Many Trees And We’d Probably Save the Planet Too..

(Too Bad They Only Produce The Oxygen We Breath..)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *