Härom dagen berättades det på nyheterna
om Nadia Zabehi, kvinnlig ingenjör och anställd på Ericssons huvudkontor i Stockholm. Nadia blev i våras sjukskriven efter intensiv mobbning och trakasserier från manliga kollegor. Nadia upplevde att hon inte fick något stöd från chefer och ledning. Det gjordes en utredning med resultatet att “inte tillräckliga bevis finns”, och under sin sjukskrivning blev hon uppsagd (på oklara grunder).

Först och främst, det här ska inte få ske på någon arbetsplats! Vuxna människor som sysslar med mobbning för att hävda sig är fegt och ett tecken på bristande intelligens. Att detta sedan drabbar kvinnliga ingenjörer, just pga att de är kvinnor, gör mig upprörd.

Jag vet att det förekommer, teknikindustrin ÄR mansdominerad och det finns ofta en “manlig kultur” där kvinnor ses som underlägsna och där det i allmänhet råder en tuffare och rakare attityd. Det som förvånar mig mest är att Nadia Zabehi inte fått något stöd uppifrån i företaget. Jag har upplevt att många företag VILL få en bättre könsbalans och aktivt UPPMUNTRAR kvinnor att söka sig till dem. Detta gäller speciellt teknikjättar såsom Ericsson. Att man i Nadias situation INTE får något stöd får mig att ifrågasätta teknikföretagens uppriktighet. Vill de verkligen släppa in kvinnor i företagen (något som har visat sig ge positiva resultat) eller är det ett spel för gallerierna, skapat av press från polktiker och media? Hur Ericsson har behandlat Nadia Zabehi tyder på det sistnämnda, att arbetet med att jämna ut könsobalansen inte är förankrat i företagen, utan en fråga för högsta ledning och HR. Det oroar mig. Jag hoppas att teknikföretagen inser allvaret, att det sker en förändring, att jag, mina vänner och kursare inte ska behöva utstå trakasserier för att vi är kvinnor.

Katarina


2 Comments

Nadia Zabehi · August 1, 2013 at 7:38 am

Thanks for writing on my issue. I have 12 years of international experience and didn’t have anything close to what happened to me here in Sweden elsewhere. However I was treated was a tactic and could stop my proper decision making and disciplinary action. Wish me luck and strength in this as this can set a turning point in breaking the silence and giving into this, anywhere and however it happens.

Womengineer · August 14, 2013 at 12:55 pm

To Naida, you are welcome! We wish you all luck for the future. All the best from the whole Womengineer team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *