Hejsan! Jag hoppas att ni har haft en riktigt avslappnad söndag so far!

 

Jag tänkte att det var dags att avslöja vad det är för ämne jag behandlar i mitt examensarbete, så nu kör vi!

 

Det jag undersöker tillsammans med min brasilianske kompanjon; doktoranden Emerson Hara är en analysmetod med det krångliga namnet “Diffusive Gradients in Thin-Films”, eller kort sagt DGT. Mer specifikt går arbetet ut på att ta reda på om man genom att använda ett filter tillverkat av agarosgel och biokol kan göra denna metod användbar för detektorn och analys av läkemedelsrester i avloppsvatten.

 

Det är verkligen ett intressant ämne då det är aktuellt på en global nivå. I Brasilien behandlas ungefär 40 % av allt avloppsvatten. Sätter man den siffran i relation till Brasiliens befolkning på cirka 208 miljoner människor så förstår man att det får konsekvenser när avloppsvatten inte omhändertas på ett ansvarsfullt sätt.

 

Ambitionen med att utveckla metoder för att kunna påvisa halten av läkemedel och andra föroreningar i avloppsvatten är att väcka en medvetenhet hos allmänheten och på så vis motivera politikerna till att investera i vattenrening. Som alltid är det samspelet mellan vetenskapen och politiken som i slutänden leder till att saker förändras.

 

..Det gäller alltså att vi forskar vidare och samtidigt ser till att sprida kunskapen!

 

dip glove labby


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *