Ny Teknik publicerade nyligen en artikel om hur en typisk ingenjör i Sverige är. Föga förvånande var det en man (73% av ingenjörerna var män), 42 år och boende i Stockholm som pluggat maskin, byggteknik, energi eller data/it som inriktning. En snabb bildsökning på Google ger mig ungefär samma resultat:

Screenshot 2016-04-27 10.38.39

Det är därför jag är så glad över att Womengineer och andra organisationer idag jobbar aktivt med att visa upp att det finns så många olika sorters ingenjörer. Jag själv passar in på en av alla karaktärsdrag “medelingenjören” besitter ( jag tillhör de 60% som pluggat på KTH, Chalmers, Lund eller Linköping) men jag är lika mycket ingenjör för det!

 

 

 


1 Comment

Anderskretsloppet och hur vi bryter det – Womengineer · May 27, 2016 at 6:02 am

[…] Att lyfta viktiga samhällsfrågor är briljant marknadsföring, särskilt när det handlar om jämställdhet som Amanda Lundeteg pratar om i Världens viktigaste klassrum. Detta är en viktig fråga eftersom ”kvinnor utgör halva befolkningen och har dominerat universitetsutbildningar i flera decennier, trots detta råder det en överrepresentation av män på ledande befattningar”. Inom svenskt näringsliv existerar ”Anderskretsloppet” som Amanda så klockrent benämner det. Näringslivet är bara en av många sektorer som är mansdominerade. Ett annat exempel är att 73% av Sveriges ingenjörer är män. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *