santa-claus-christmas

Det finns ungefär 2 miljarder barn på hela jorden. Om tomten bara besöker kristna hem, reduceras antalet till 15 % eller 378 miljoner. Med ett världsgenomsnitt på 3,5 barn per hushåll är det sålunda 108 miljoner hushåll att besöka, om vi kan anta att det finns minst ett snällt barn i varje hem.

Det betyder att tomten har ganska mycket att göra.

Jultomten har på grund av jordens olika tidszoner och rotation cirka 3,5 timme på sig att jobba, om vi antar att han reser västerut, vilket ju blir mest logiskt. Han besöker sålunda 967,7 hem per sekund. Det betyder alltså att för varje hem med minst ett snällt barn, har tomten cirka 1/1000 sekund till att parkera släden, springa ut och hoppa ner genom skorstenen, dela ut julklappar, hoa 3 gånger, klämma 2 snapsar, upp genom skorstenen, i släden och iväg till nästa hus.

Christmas-1510

Om vi antar att alla hem som ska besökas är jämt fördelade är det ca 1 km mellan varje hus i genomsnitt. Tomten färdas alltså ca 100 miljoner km, toabesök och andra pauser räknas inte. Med andra ord flyger tomtens släde med ungefär 1000 km per sekund eller 3000 gånger ljudets hastighet. Som jämförelse kan nämnas att den snabbaste farkost som människan hittills skapat, rymdsonden Ulysses, färdas cirka 50 km per sekund.

(Som kuriosa kan nämnas att en normal frisk ren kan komma upp i en hastighet av ungefär 30 km i timmen.)

santa

Lasten i släden är ett annat intressant objekt.

Om vi antar att varje barn får klappar motsvarande 1 kg, har släden en last på 500 000 ton, tomtens vikt inte medräknad. På land kan en normalstark ren dra ungefär 200 kilo. Även om vi antar att de speciella flygande renarna kan dra en vikt tio gånger denna, kommer inte släden ur fläcken, om inte tomten skaffar fram cirka 360 000 dragvilliga renar. Detta kommer att ge släden en samlad vikt på ca 600 000 ton.

600 000 ton, som flyger med 1000 km per sekund alstrar ett enormt luftmotstånd.

Detta kommer att hetta upp renarna, ungefär som en meteorit som inträder i jordatmosfären. De två ledarrenarna kommer då att absorbera en energi motsvarande 14300 trilljarder Joule per sek, eller 14300 trilljarder Watt. Ledarrenarna kommer helt enkelt att brinna upp omedelbart och de bakomvarande kommer att utsättas för en ljudvallsbang och därefter själva brinna upp. Alla renarna kommer att möta sen anfader på mindre än 4,26 tusendels sekunder, det vill säga när tomten når till sitt femte hus.

Detta är dock hypotetiskt, för då släden accelererar från 0 till 1000 km/s på 1/1000 sek, kommer alla i släden att bli utsatta för en g-kraft 17500 gånger större än tyngdkraften.

santa_claus_hat-wide

Hur går det då med tomten?

En tomte på ca 150 kg skulle naglas fast i bakre delen av släden motsvarande en vikt av ca 3 miljoner kg, vilket ögonblickligen skulle krossa varje ben i hans kropp och förvandla honom till en våt fläck.

Jag är ledsen, men tomten finns inte.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *