battle

Ofta när det kommer företag till skolan ställs frågan

Hur många tjejer jobbar på ert företag?

och lika ofta

Är det bara killar på företaget?

Alltför ofta är frågan Ja på den sista frågan och jag bara föreställer mig hur det skulle vara om vi antog att det bara fanns tjejer på teknikföretagen, att det var ovanligt med killar och att det sågs som självklart att läsa till ingenjör när man är tjej.

Tidigare i somras skrev jag om Battle of the numbers, som är en sastning mellan 9 företag om att få fler kvinnor till chefspositioner. I torsdags träffades cheferna som deltar i projektet i Berns och pratade om jämställdhetsfrågor på företagen.

Man ska inte underskatta frågan varför. Det är inte bara något vi gör av sunt förnuft. Det är bra för affärerna. Vi behöver spegla samhället i stort bland de anställda och i ledningen. Då fattar vi klokare beslut, säger Peter Agnefjäll, vd IKEA

Olof Faxander, vd på Sandvik, säger att de mest anställer ingenjörer och att det redan då är färre tjejer än killar som väljer att läsa till ingenjör.

Era Kapilashrami från SSAB säger

SSAB behöver anställa fler kvinnor för att ha en större bas att anställa chefer från. Därför måste företaget bli mer synligt bland studenter.

Och slutligen säger Cecilia Persson, VP Logistics Operations på Volvo

Mycket handlar om kompetens och ledarskap. Jag har ett stort ansvar själv att tänka på de här frågorna. För mig har det varit en ögonöppnare att delta i programmet, jag jobbar i en mansdominerad värld men nu får jag tänka på vad jag själv kan göra som kvinnlig ledare.

/ Hannah


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *