A_size_illustration.svg

I ungefär samma stil som avslöjandet om Paradisasken och lösningen på plastfolieproblemet som cirkulerat på Aftonbladet de senaste dagarna, tänkte jag nu berätta lite kuriosa om vårt pappersformat, så kallade A4, A3, A2, A1 etc.

Grundformatet i A-serien är A0 som har en area på 1 m² och ett förhållande mellan sidorna som är 1 mot kvadratroten ur 2. Detta är ganska fantastiskt, då det är det enda formatet som går att halvera (vika på mitten) utan att det förlorar sina proportioner! Om du hade haft kvadratroten ur tre hade du till exempel varit tvungen att vika pappret i tre delar för att behålla proportionerna.

Det som också är fascinerande med det här, är att det inte är någon slump att ett A4-papper exakt har måtten 210 mm × 297 mm, utan det är ytterst matematiskt och genomtänkt.

För de som är mer intresserade finns det även B-format och C-format som är en variant på A-serien, men även dessa har förhållandet 1 mot kvadratroten ur 2 för att det ska gå att halvera sidorna med behålla proportionerna.

/ Hannah


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *