När jag tänker på varför vi ska uppnå jämställdhet är det så självklart för mig. Målet är att alla ska ha lika värde oavsett kön, bakgrund och individuella hinder. Punkt. Tyvärr ser många inget problem med att ha ett ojämställt samhälle och gör därför inget åt det, utan fortsätter i gamla spår och normer. I möten med dessa människor försöker jag argumentera för jämställdheten, men kommer på mig själv att inte ha några vetenskapliga belägg. Därför har jag nu samlat ihop några resultat och fördelar som forskningen har visat på just jämställdheten (mellan män och kvinnor) på arbetsplatser och varför vi bör ha det i vårt samhälle.

Hälsa
Suntarbetsliv beskriver hälsofördelarna med jämställda arbetsplatser. Ju mer jämställt ett företag är desto bättre mår personalen. Det är till exempel mindre trakasserier och konflikter. Det kan ju kännas ganska självklart; att ju mer mångfald av olika människor och bakgrunder desto större acceptans och medmänsklighet.

Ojämställdhet är ett tecken på att en organisation är ohälsosam, på samma sätt som exempelvis sjuknärvaro, minskad effektivitet och konflikter mellan personal och ledning.

Lönsamhet
På senare tid har forskarna tryckt mycket på att jämställda styrelser har just högre lönsamhet. En av de snabbare vägarna för att uppnå jämställdhet i samhället är att få just företagen att förstå att de kan vinna rent ekonomiskt på det. Nästan all forskning pekar på fördelarna med fler kvinnliga ledare på arbetsplatserna, enligt Hållbart Näringsliv. Det spelar ingen roll om det är inom innovation, lönsamhet eller tillväxt. När man får in fler kvinnor i arbetsgrupperna breddas erfarenheter och kompetens. Dessutom skapar mångfald med människor från olika bakgrunder bredare kontaktytor mot olika delar av samhället, vilket också är en positiv aspekt som kan leda till lönsamhet. (Winnet)

Enligt Kollega som beskriver att närvaron av män och kvinnor ökar på mötena ju fler kvinnor som var med. Forskningen kunde inte förklara varför men en teori kan vara att kvinnorna tar jobbet på större allvar och vill vara duktigare, vilket kanske gör att männen skärper sig lite extra. Detta är såklart positivt då en fungerande styrelse är beroende av mötesmedlemmarna.

Undersökningar har visat att en jämlik könsfördelning lönar sig och att företag med en hög andel kvinnor i styrelsen presterar bättre än de med enbart män i styrelsen / Europeiska Kommissionen

I nedanstående Ted Talk berättar Michael Kimmel på ett humoristiskt sätt hur jämställdheten påverkar både kvinnor och män på positiva sätt i både privatliv, arbete och för företag.


3 Comments

Emelie · May 19, 2016 at 9:10 am

Fantastiskt bra skrivet!!!

Hyperintressant · June 22, 2020 at 10:37 am

Mycket fängslande läsning

Anderskretsloppet och hur vi bryter det – Womengineer · May 27, 2016 at 5:53 am

[…] borde vi  inte tycka ”gud vad vi är bra” när det kommer till jämställdhet.  Listan över fördelar med jämställdhet kan dessutom göras lång – det finns alltså inget som talar för att vi borde vara nöjda med […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *