Vet du om att du har 30 karensdagar om du som student blir sjuk? Att du inte kan vara sjukskriven på deltid? Att du inte är sjukförsäkrad om du inte tar ut studiemedel?

Sveriges förenade studentkårer, SFS, började i våras driva kampanjen #heltsjukt för att upplysa om bristerna i sjukförsäkringssystemet för studenter.

”Varför kan inte studenter sjukskrivas på deltid som alla andra? Och hur kan vi ha en sjukförsäkring som bara skyddar de som tar ut studiemedel? När politikerna får ta del av berättelserna från studenter som har drabbats kommer de förstå att systemet är helt sjukt! 

Rebecka Stenkvist, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS)

I den här rapporten har 21 studenthälsomottagningar runt om i landet besvarat olika frågor. Rapporten visar bland annat att 95% av studenthälsorna upplever att det är ett problem att studenter inte kan vara deltidssjukskrivna. 57% har erfarenhet av att studenterna som inte kan vara sjukskrivna på deltid väljer att hoppa av. Dessutom uppger 67% att studenterna sällan vet hur de ska agera för att få ersättning vid sjukdom.

Under Almedalsveckan lanserade SFS även boken #heltsjukt med en samling berättelser från studenter som farit illa på grund av att de inte haft någon sjukförsäkring eller kunnat deltidssjukskrivas. Till exempel skriver Lena:

Resultatet är inte bara en personlig tragedi för mig. Det innebär att jag inte kan utbilda mig till arbeten som jag skulle kunna utföra även fast jag är sjuk.

Personligen har jag haft flera vänner som, precis som Lena, råkat illa ut tack vare sjukförsäkringssystemet och det har varit hemskt att se. För vad gör man egentligen om man är för sjuk för att studera heltid men för frisk för att vara heltidssjukskriven? Om man inte får sin sjukskrivning godkänd och blir utan pengar? Eller om man hamnar utanför systemet helt?


1 Comment

Mia · September 11, 2014 at 3:19 am

Håller tummarna för att jag får behålla hälsan! Hoppas de fixar till det här snarast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *