WWW.UMU.SE

Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet. I goda studiemiljöer erbjuds du ett brett och attraktivt utbud av program och kurser.På de fyra campusorterna bedriver man forskning inom de flesta vetenskapsområden. Många av forskarna tillhör världseliten.Universitetet utvecklas och förändras ständigt tack vare samarbete med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står de inför spännande utmaningar och stora möjligheter som också du kan vara en del av.

[Källa: Umeå universitet]


Visa Umeå Universitet på en större karta

 

Totalt omfattar Umeå studentkår 9 kårsektioner, 25-talet kårföreningar, ett antal studentpubar, över 400 studentrepresentanter och mycket mer!

Läs mer här!

Umeå universitet grundades 1963 och idag har de omkring 36 000 studenter (inklusive forskarstudenter och mer än totalt sett 9 000 studenter på distans) och drygt 2 000 anställda.

Läs mer här!

Efter etablerandet av universitetet i mitten av 1960-talet har Umeå varit en av Sveriges snabbast växande städer, med en årlig tillväxttakt på cirka 1–1,5%.

Läs mer här!