WWW.CHALMERS.SE

Superkargören William Chalmers (1748–1811) hade skapat en större förmögenhet i Svenska Ostindiska kompaniets handel med bl a Kina, under senare delen av 1700-talet. Influerad av frimurarebrodern Pehr Dubb testamenterade han all sin kvarlåtenskap till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt till inrättandet av en Slöjde-Skole för fattiga barn som lärt sig skriva och läsa. ”Chalmersska Slöjdskolan”, som invigdes i Göteborg den 5 november 1829, blev upphovet till dagens tekniska högskola.

Chalmers är den enda högskola i Sverige som bär ett personnamn. Emblemet Avancez bildar tillsammans med logotypen, högskolans varumärke. Emblemet har sitt ursprung i donatorn William Chalmers sigill.

[Källa: Chalmers]


Visa Chalmers på en större karta

Vet du något bra studentställe i Göteborg? Maila oss på info@womengineer.org så lägger vi till det i kartan!

På Chalmers är kårmedlemskap i Studentkåren, till skillnad från på många andra skolor i Sverige, en förutsättning för studierna.

Läs mer här!

Chalmers grundades 1829 och har idag drygt
11 000 registrerade studenter, 1 100 doktorander och drygt 1 600 anställda.

Läs mer här!

Studera i en studentstad eller i en storstad? Varför inte välja både och!

Läs mer här!