Ingen ”medelingenjör”

Ny Teknik publicerade nyligen en artikel om hur en typisk ingenjör i Sverige är. Föga förvånande var det en man (73% av ingenjörerna var män), 42 år och boende i Stockholm som pluggat maskin, byggteknik, energi eller data/it som inriktning. En snabb bildsökning på Google ger mig ungefär samma resultat:

Screenshot 2016-04-27 10.38.39

Det är därför jag är så glad över att Womengineer och andra organisationer idag jobbar aktivt med att visa upp att det finns så många olika sorters ingenjörer. Jag själv passar in på en av alla karaktärsdrag ”medelingenjören” besitter ( jag tillhör de 60% som pluggat på KTH, Chalmers, Lund eller Linköping) men jag är lika mycket ingenjör för det!

 

 

 

1 kommentar

Kommentera