Womengineers styrelse.


Läs mer om Stiftelsen Womengineers stadgar.

I dagens samhälle finns ett stort problem. Unga tjejer väljer inte tekniska utbildningar. Okunskap om vad dessa utbildningar innebär, förlegade normer i samhället samt en tro om att det ska vara för svårt har, under allt för många år, skapat ett kraftigt underskott av kvinnliga ingenjörer. Det vill vi på Stiftelsen Womengineer ändra på.

Emelie Emanuelsson

Emelie Emanuelsson

Styrelseordförande

Så länge som statistiken visar på en ojämn fördelning mellan kvinnor och män inom teknikyrken tror vi det finns anledning för Womengineer att fortsätta. Till 2030 hoppas jag att vi har fått en jämn könsfördelning på utexaminerade ingenjörer. Jag gör detta eftersom jag vet att en ökad jämställdhet på de tekniska högskolorna leder till en ökad välfärd för Sverige.

Marie Ideström

Marie Ideström

VD, Styrelseledamot

Jag är redo att gå in i mitt sjunde år för att driva engagemang med Generation Z samt fortsätta att ge kvinnor och flickor möjlighet att forma framtiden med en ingenjörs verktygslåda. Jag tror på:
if (added diverse perspectives and more engineers),
then (accelerated solution-power),
else(bleeding planet),
endif

Ellen Broström

Ellen Broström

STyrelseledamot

Jag engagerade mig tidigt i Womengineers arbete att främja teknikintresset bland tjejer och icke-binära. Min ambition är att bedriva ett meningsfullt utvecklingsarbete kring IGEday – som idag är vår stora inspirationsevent jag drömmer om att sprida ut i Skandinavien och internationellt, detta ska bli världens nästa “Earth Hour day”. Två stora frågor jag brinner för och arbetar för tillsammans med Womengineer är “hur kan vi attrahera nästa generationens ingenjörer mha. generation Z och influencervärlden?” samt “hur kan vi öka flickors teknikintresse och få de att vara kvar i ingenjörsbranchen, även i vuxen ålder?” .

Aroshine Munasinghe

Aroshine Munasinghe

Styrelseledamot

Womengineers Advisory Board.

Ett Advisory Board bistår med kompetens, rekommendationer och rådgivning, medan styrelsen äger mandatet att fatta beslut åt stiftelsens vägnar. Syftet med ett Advisory Board är att dra nytta av externa perspektiv, erfarenheter och
kunskap som kan utmana och utveckla stiftelsens arbete att nå målet 50/50 till 2030. Exempel på ämnesområden vi behöver stöd inom:
● Strategisk kommunikation
● Affärsutveckling
● Etisk expertis gällande hållbarhet (ex. SDG 4, 5, 10)
● Dialog med politiker, studenter, lärare och forskare
● Nätverk inom näringsliv och politik

Är du intresserad av att engagera dig i vår Advisory Board? Skicka in din ansökan så hör vi av oss!

Jag hoppas att med mina långa erfarenhet från både strategisk kommunikation, digital marknadsföring, techbranschen och från politiken kommer att bidra med råd som både utmanar och utvecklar Womengineers redan framgångsrika organisation – så att Womengineer når sin vision snabbare.

Agnes Palinski

Agnes Palinski

Head of PR & Communications på Zmarta

Efter en lång karriär som civilingenjör och sedermera managementkonsult, tog jag för två år sedan nästa steg och vidareutbildade mig till lärare. Med denna erfarenhet hoppas jag kunna bidra till att Womengineer kan fortsätta att utveckla sitt arbete med att nå ut till den yngre målgruppen utöver IGEday.
Hur kan vi säkerställa att tjejerna bibehåller intresset för teknik och ingenjörsyrket efter IGEday? Hur kan vi på bästa sätt skapa en kultur som gör att dessa tjejer vill fortsätta hålla kontakten med varandra… och oss? Svaren på dessa frågor är centrala för att kunna maximera effekten av den framgångsrika IGEday.

Jonas Gunnarsson

Jonas Gunnarsson

Högstadielärare Västbergaskolan, Stockholm

After years leading teams through adversity, I have come to witness the power diversity. A diverse team is more adaptable and far stronger. With a foundation of trust, transparency, and respect, diverse teams appreciate one another and build momentum. Coming from a culturally diverse background, and growing up in NYC, I have a deep-rooted appreciation for cultural and ethnic diversity. A diverse world is a better world, and for this reason I am honored to contribute to Womengineer’s mission.

Shane Correa

Shane Correa

Digital Transformation på Oracle

Jag är doktorand vid Linköpings Universitet inom teknikens didaktik. Mitt forskningsområde handlar om flickors teknikintressen och hur det teknikintresset kan behållas upp till vuxen ålder. Jag undersöker också hur samhällets strukturer och kulturer påverkar deras teknikintresse. Att få andra att se flickor och kvinnor som tekniska, stärka flickors tekniska självförtroende, deltagande i och utveckling av framtidens samhälle är frågor jag brinner för. Jag tackade ja till att vara en del av Womengineers advisory board för att jag ser det som en möjlighet till att bidra till handling och förändring.

Ulrika Sultan

Ulrika Sultan

PhD student på Linköpings Universitet