För ca 2 veckor sedan föreläste jag om Artificiell intelligens för en publik som bestod av unga och nyfikna ungdomar, de har hela framtiden framför sig och några kom dit endast för att få svar på om AI kommer ta över deras jobb i framtiden eller ej.

Privat bild

Nej, AI kommer inte ersätta oss i den omfattningen vi tror utan det är ett fantastiskt verktyg som kan hantera vissa processer bättre än vad vi gör idag. AI kommer äga processer som är kvantitativa och analytiska, där mycket data behöver hanteras och där relationer behöver hittas.
Istället kan vi fokusera mer på de uppgifter som AI inte kan utföra och som kräver en människa, det kommer vara främst kreativa uppgifter. VI kommer behöva äga kreativiteten ännu mer.

Men varför är vi egentligen så oroliga över det nu? Många av de jobb som fanns för 30-40 år sedan finns inte idag, så varför skulle jobb vi har idag finnas kvar om 40 år?
När jag växte upp i Moskva hade vi en hisskötare, nu är de ett minne blott. Det är en del av utvecklingen, vissa försvinner medan många nya tjänster skapas. Dock ska vi alltid underlätta för de som vill skola om sig och få chansen till ett nytt yrke.

Grafen ovan visar hur data hanteras av oss människor, maskininlärning och djupinlärning. Vi har mäng data på x-axeln och prestanda på y-axeln.

Vi människor är duktiga med en liten mängd data, vi behöver inte se en kopp miljontals gånger för att kunna förstå hur en kopp ser ut. Men läggs mer data på så kan vi inte prestera så mycket bättre.

Maskininlärning däremot kan snabbt lära sig relationer och presterar bättre med mer mängd data, men algoritmen kommer inte prestera så särskilt mycket bättre än vad vi gör.

Däremot händer något intressant med tekniken djupinlärning. Vad vi kan urskilja från grafen är att djupinlärning kan prestera bättre och bättre, ju mer data vi lägger till. Hur kan vi människor tävla mot det? Detta är ett fantastiskt verktyg för oss i våra jobb redan idag.


0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.