Skulle du kunna tänka dig ge ut din privata data för att minska spridningen av ett virus? Skulle du kunna ge ut information till regeringen så som var du är, var du har befunnit dig och vem du har träffat för att rädda liv?

Vad Kina gör för att minska spridningen av COVID-19

Kina använder sig bland annat av platstjänster och annan data från hundra miljontals smarttelefoner för att både kunna lokalisera och minska spridningen av COVID-19.
Kina har totalt strax över 80 000 fall, men nya fall som registreras dagligen minskas avsevärt, speciellt i jämförelse med andra länder.

Källa

Hur har Kina tagit hjälp av AI?

Chinese sources emphasize that the artificial intelligence initiative supplemented basic public health measures, which centered on quarantines and aggressive efforts to convince Chinese citizens to change their behavior.

Källa

D.v.s. de har med hjälp av AI förbättrat/ökat folkhälsoåtgärderna samt kunnat övertyga medborgare att ändra sina beteenden för att minimera spridningen av viruset. Kinas regering har med hjälp algoritmer kunnat estimera sannolikheten för att ett visst område eller individ kan utsättas för COVID-19 genom att kunna matcha platstjänsten av telefonen till platser där viruset har ägt rum, smittade personer eller grupper har eller vistas.

Källa

Alla smarttelefoner med påslagen GPS ger teleoperatörerna detaljerad information om var användaren är och brukar vistas, det är den data som Kina har använt sig av för att lokalisera smittade individer. Samma information finns tillgänglig i Sverige, men Sveriges lagar gör det omöjligt för regeringen att ta del av informationen.
Kina har bland annat tillgång till elektroniska register över medicinköp, för att kunna identifiera sjuka individer som bryter mot karantän-reglerna. Eftersom kinesiska regeringen tar del av informationen från WeChat, har de med stor sannolikhet även tagit del av privata meddelanden mellan individer och tolkat meddelanden med hjälp av NLP (natural-language-process), meddelanden där individer skriver om de är sjuka eller känner av symptom flaggas av algoritmerna.

Förutom att läsa data har Kina använts sig av ett aggressivt tillvägagångssätt för att behålla människor i karantän, där de bland annat drar ut folk ur lägenheter med våld för att placera dem på okända platser eller svetsar igen dörrar för att vara säkra på att människor ej lämnar bostäder.

Kinas regeringen har även släppt en app som heter ”Close Contact Detector”. Genom appen kan användaren fylla i sina personliga uppgifter för att kontrollera om de har varit i kontakt med personer som bär på COVID-19 eller om de är utsatta för risk. Appen laddas ner via bland annat WeChat.

Men mycket gott görs också för att hinna identifiera drabbade patienter

Kina har utvecklat ett AI-system (Tianhe-1) som kan gå igenom hundratals datortomografier och ge en diagnos på endast 10 sekunder, det skulle ta 15 min för en erfaren läkare att gå igenom samma datortomografier.
Systemet kan främst hjälpa den sjukvårdspersonal som har begränsade resurser och som slås av en drastisk ökning i antal coronafall. Trots att AI-systemet har en noggrannhet på ca 80% så förbättras resultat ju mer data den får.

Systemet kan estimera en sannolikhet mellan 0-10 om en patient är drabbad av COVID-19 eller ej. Systemet kan även komma med förslag på vad läkare ska göra i nästa steg, alla dessa rekommendationer är data från läkare som har behandlat patienter i COVID-19. Systemet används bland annat på över 30 olika sjukhus i Wuhan.

Vi vill gärna hålla våran data privat, men när data kan rädda liv, är det okej att dela med sig av den? Tycker ni att det är ok för regeringen att spåra var ni går och med vem ni träffas? Är det ok att göra det om det räddar människors liv?


0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.