Idag svarar Caroline Sjöblom, som läser andra året på Informationsteknik (IT) på KTH, på vad en utbildning inom IT eller Data kan ge för möjligheter.

Vad blir man efter att ha läst IT eller datateknik?

För att svara kort: det som intresserar dig och som har med IT eller datateknik att göra. Dvs. det mesta i dagens läge!

Informationsteknik är en linje som riktar in sig mer på hårdvaran i en dator. Man läser kurser som digital design, nätverk och kommunikation. Som en helhet täcker denna inriktning systemutveckling, databehandling och datornätverk, men även avancerad programmering, design och simulering av algoritmer och datorbaserade system. Dvs. hur man kan konstruera datorsystem i både hårdvara och i mjukvara.

Datateknik är en väldigt liknande linje med liknande kursupplägg. Största skillnaden är att man inriktar sig mer på mjukvaran och programmeringen.

Vad har man för möjligheter när man blir klar?

– Utvecklare av programvaror:

  • Interaktionsdesigner – konstruera produkter, miljöer samt tjänster efter kundens behov.
  • Spel
  • System som i dagens läge behövs i princip i allt (ex. på företag Spotify, Google, Ericsson, Microsoft och så vidare)
  • Saab – Gripens alla funktioner så som kameror och displayer
  • Skapa egna digitala plattformar

– Programmerare (vanligast med språk som Java, C++, Python)
– Projektledare
– Konsult

Har du något du vill tillägga? Eller en fråga till Caroline? Lämna en kommentar!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *