Sofia Thurin

Published by Emelie Emanuelsson on

Sofia Thurin är ingenjören som kan allt om vatten. Sedan många år tillbaka har hon arbetat på WSP med modeller som visar hur höga flöden kan bidra till översvämning och hur skyfall påverkar marken vi lever på. “Som alla vet tar vatten plats” berättar Sofia i en intervju som tar plats bara några veckor innan stormen Dennis har skapat avstängda vägar och broar, översvämningar och inställda tåg och färjeresor, framför allt i västra och södra Sverige.

Det var Sofias mamma som pushade henne att läsa i Uppsala till ingenjör. Efter lite efterforskning föll valet på linjen Miljö och Vattenteknik. Enligt Sofia är det bästa med utbildningen att den har en sådan bred kunskapsbas. “Jag lärde mig tidigt att värdesätta problemlösning och jag tror att det är det som jag har störst nytta av i mitt arbete idag. Jag möts dagligen av nya utmaningar och problem som ska lösas på kort tid”.

Idag arbetar Sofia som teknikkonsult på företaget WSP. Hon arbetar framförallt med att planera de samhällen vi bor i utifrån ett vattenperspektiv. Som ett exempel bygger hon modeller som kan användas för att förutspå var samhällen kan få problem med översvämningar. I hennes grupp bygger de digitala modeller över städer och sedan använder de modellerna för att visualisera vad som skulle hända om det till exempel skulle regna mycket under en kort tid.

Jag vill att framtidens samhällen ska stå redo att möta de klimatförändringar vi spår komma. Vi måste anpassa de samhällen vi lever i och det behöver inte bara betyda ökade kostnader, utan även möjligheter. För mig är klimatplanering inte ett buzzword utan en självklarhet.”.

Mycket har hänt sedan Sofia började jobba efter sin examen i Uppsala. Klimatförändringar skapat och kommer framförallt i framtiden att innebära högre havsnivåer och mer frekventa skyfall. Det har gjort just hennes utbildning eftertraktad eftersom hon har en bra förståelse för hur vatten rinner. “Som alla vet tar vatten plats” säger hon och berättar om hur hennes jobb är att se till att det leds på rätt sätt. För att kunna göra korrekta beräkningar behöver Sofia noggrann data och bra datorer.

Hon berättar att noggrannheten på underlagsdata har förbättrats de senaste åren. “När jag började jobba 2011 hade fanns endast den gamla höjdmodellen med en noggrannhet i höjd på mellan 1-3 m jämfört med dagens nationella höjdmodell som har en noggrannhet på några cm på plana ytor. För att vi som ingenjörer ska kunna göra ett bra jobb behöver vi bra indata till våra modeller.” berättar Sofia och förklarar att noggrann data i kombination med bra programvaror är det hon som ingenjör är mest beroende av.

Nya programvaror gör nämligen att vi kan utveckla vad vi kan göra för typ av beräkningar och öka noggrannheten i våra modeller. I framtiden hoppas hon på ännu snabbare simuleringar. “Idag kan en modell ta 2 veckor att göra, och då kan vi oftast bara simulera 1 scenario. I framtiden hoppas jag på datorer som gör det möjligt att köra många fler simuleringar samtidigt så att vi kan köra fler lika scenarier och på sätt bättre kunna skatta osäkerheterna i beräkningarna och får ännu bättre noggrannhet i beräkningarna

Förutom jobbet tycker Sofia om idrott och hälsa. Högst upp på listan med favoritsporter står volleyboll och skidåkning. “Får jag välja åker jag gärna så mycket skidor som möjligt” säger hon och berättar att idrotten alltid har hjälpt henne fokusera. “Jag har idrotten att tacka för mycket, och jag är övertygad om att man presterar bättre i skolan om man idrottar samtidigt”.

Tack Sofia!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *