När listan växte dag efter dag till det blev 3000 ord så tänkte jag att jag ska publicera dem och hjälpa nyanlända ingenjörer att lära sig mina ord, och snart kommer de att publiceras helt gratis.

Hej Qamar! Du har studerat väg- och vattenbyggnad vid Tishreen University i Syrien. Spännande! Vad var det som intresserade dig till att läsa det programmet?
Jag valde att byta till väg- och vattenbyggnad efter att ha börjat studera apotekarprogrammet i som min far ville. Efter en vecka på apotekarprogrammet visste jag att min plats inte var där! I Syrien har vi sju olika civilingenjörsprogram att välja mellan och poängen från gymnasiet bestämmer vilket program man har rätt att studera. Hög poäng i matte är särskilt viktigt för att söka ett civilingenjörsprogram. Jag var redan duktig på matte, i det här programmet behövde man räkna och tänka i 3D och rita och därför valde jag väg- och vattenbyggnadsteknik istället för något av de andra programmen som maskin- eller elektroteknik.

Vad var det bästa med din studietid?
Trots att jag läste tre och ett halvt år av min utbildning under krig var de sista två åren mina bästa under min studietid. Jag läste inriktning mot transportteknik och trafikteknik. Trafik var mitt bästa ämne! Jag älskar att lösa trafikproblem på vägar och utveckla nya lösningar. Min professor i trafikteknik Akram Rustom var så duktig på att förklara allt med små detaljer, han är nu så stolt över mig!

Idag är du kalkylassistent på byggfirman Otto Magnusson AB. Berätta lite om ditt jobb!
Som kalkylassistent på Byggnadsfirman Otto Magnusson arbetar jag främst med att hjälpa till vid kalkylering på nya projekt. Denna hjälp består främst av beräkning och sammanställning av mängder av de olika material och produkter som finns i projektet.
Jag har nyligen påbörjat en ny tjänst som trainee-arbetsledare på projektet Elinelunds Gårds Skola. Där kommer jag bland annat arbeta med utsättning, beställning av material, planering och samordning av de olika yrkeskategorierna som finns på plats.

Mina planer i Sverige är att kunna ge detta land mina kunskaper jag har genom mina studier.

Du arbetar just nu med ett svensk-arabisk-engelskt bygglexikon med byggtermer för att hjälpa nyanlända ingenjörer att lättare komma in i byggbranschen. Så bra! Vad var inspirationen för detta projekt?
Ingen har inspirerat mig för att skapa ett lexikon utan när jag började arbeta som ingenjör insåg jag att det inte bara var svenska som jag behövde lära mig, utan faktiskt “bygg-svenska”. Så jag började skriva ned och översätta ord för att lära mig dem. När den listan växte dag efter dag tills det blev 3000 ord så tänkte jag att jag ska publicera dem och hjälpa nyanlända ingenjörer att lära sig mina ord, och snart kommer de att publiceras helt gratis. Mina planer i Sverige är att kunna ge detta land mina kunskaper jag har genom mina studier.

Var kommer man att kunna hitta lexikonet när det är färdigt?
Om några veckor kommer mitt lexikon att publiceras på www.bygglexikon.com.

när jag började arbeta som ingenjör insåg jag att det inte bara var svenska som jag behövde lära mig, utan faktiskt “bygg-svenska”

Du är också aktiv i organisationen Ingenjörer utan gränser. Berätta lite om vad det är och vad ni arbetar med just nu!
Ingenjörer utan gränser är en ideell organisation som är politiskt- och religiöst obunden. Inom Ingenjörer utan gränser jobbar vi som volontärer med främst tre saker; projekt i utvecklingsländer, att inspirera unga till att bli ingenjörer och verka för att bli bättre och mer vidsynta ingenjörer genom seminarium och lokala projekt.

Planen är att jobba med samordning av praktik eller projekt för nyanlända, ordna intervjuer på företag och kanske ordna evenemang för att inspirera företag till att ta steget och anställa fler nyanlända

Jag är aktiv i ett lokalt projekt som heter Engineer to Engineer (E2E) i Malmö. E2E syftar till att påskynda processen för nyanlända ingenjörer att komma in på svensk arbetsmarknad. E2E startade med praktikplatssamordning för asylsökande i Göteborg i december 2016 (ett projekt som lagts ner nu p.g.a. ändrade regler för praktik under asylsökningsprocessen) och kort där efter, i maj 2017, startade ett E2E-nätverk för nyanlända ingenjörer inom Ingenjörer utan gränser i Malmö. Idag finns aktiva E2E-grupper i Malmö och i Uppsala.
I Malmö riktar vi oss främst till nyanlända ingenjörer (med eller utan asyl) men även de som varit i Sverige en längre tid och etablerade ingenjörer är välkomna. Vi har sedan start haft ca 20 st evenemang; och vi har gjort allt ifrån CV-stuga och intervjuträning till nätverksevent, träffar på företag och rekryteringsevent.
I höst startar vi vad vi kallar “E2E company coordination” där jag är en av de ansvariga. Vi vill fokusera lite mer på våra aktiviteter gentemot företag. Planen är att jobba med samordning av praktik eller projekt för nyanlända, ordna intervjuer på företag och kanske ordna evenemang för att inspirera företag till att ta steget och anställa fler nyanlända.

Vad har du för drömmar inför framtiden?
Just nu tänker jag klara svenska språket. Sedan kanske studera ett projektledningsprogram någonstans, det är min dröm!

Till sist, har du någon kvinnlig förebild i ditt liv?
Min mor (Rajaa) är absolut min förebild i mitt liv. Hon är stark, positiv och hon stöttar mig hela tiden. Hennes vilja är bara att jag ska vara framgångsrik i livet.

Tack Qamar för din medverkan!

[Intervjun skapades den 2 oktober 2017]


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *