Generella frågor

IGEday (Introduce a Girl to Engineering Day) är ett årligt event som arrangeras av Womengineer. Ingenjörsföretag och teknikorganisationer uppmanas att öppna sina dörrar för unga tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år. Syftet är informera och inspirera nästa generation till att vilja bli ingenjörer.

IGEday äger rum den 26 mars 2021.

Tiden för dagen bestämmer ni själva, men vi rekommenderar mellan 9-14 för de fysiska versionerna av IGEday och mellan 9-11 för de digitala.

I hela Sverige. 2020 fanns alla län i Sverige utom Gotland representerade.

Cirka 20 stycken.

Tjejer och icke-binära mellan 13-19 år.

Ja. Detta är på grund av GDPR.

För att anmäla ett barn under 13 år behöver vi som organisation målsmans underskrift, vilket dessvärre genererar en alltför stor administrativ börda för oss. Av den anledningen kräver vi att du fyllt 13 år då du är med på IGEday.

För företag

Vi stänger för företagsanmälningar den sista november.

Det kostar från 4995 SEK och uppåt. Mer information om våra partnerpaket finns här.

Ni ska arrangera ert alldeles egna IGEday genom att informera och inspirera nästa generation ingenjörer så att den kan utgöras av fler tjejer och icke-binära! Var er själva och visa allt fantastiskt som era ingenjörer skapar.

Använd era egna förebilder och visa vad ni tillverkar eller säljer. Berätta för deltagarna hur affärsidén ser ut och varför. Förklara vad det finns för utmaningar i er branch och varför ingenjörer är viktiga för att ta samhället framåt.

Ta emot och bemöt deltagarna som om ni tog emot era viktigaste kunder, vare sig ni bjuder in till en fysisk eller digital dag!

Nej, det måste det inte, men vi rekommenderar att ni engagerar så många av era kvinnliga ingenjörer som möjligt. Syftet är att visa upp förebilder från verkligheten som deltagarna kan identifiera sig med.

Utgångspunkten för IGEday är att dagen arrangeras på svenska, då majoriteten av deltagarna talar svenska. Om ett företag vill ha hela sin dag på engelska bör det påtalas vid anmälan. Det är även ett alternativ att ha en del av dagen på engelska och en del på svenska.

Ni väljer själva om ni vill bjuda in deltagarna till en fysisk eller digital träff. Enda skillnaden är att ni antingen skickar ut en fysisk adress eller en länkinbjudan till ett digitalt möte.

Eftersom alla företag har olika policys kring IT-säkerhet, och vad som kan passera genom brandväggar osv, ansvarar ni för att välja en virutell mötesklient.

Tips! Vare sig ni Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, Skype eller Google Meet – använd samma till IGEday så minskar ni risken för tekniskt strul när det är show time. Med kamera och mikrofron kommer man långt.

Två veckor innan IGEday stänger vi anmälan för deltagare. Då kommer ni som företag få en deltagarlista av oss där det framgår följande uppgifter:

– Antal deltagare
– Namn och kontaktuppgifter
– Namn och kontaktuppgifter till närmast anhörig
– Skola
– Matpreferenser / Allergier

Om ni vill fotografera deltagarna måste ni själv be om tillstånd till det. Likaså om ni behöver deras ID-kort.

Inför varje IGEday uppdaterar vi vårt pressrum på den här sajten. Där finns loggor och färdiga posters mm du kan använda!

Du kan också följa våra Instagramkonton @igeday och @womengineer och gör re-posts därifrån till era följare.

Maila skolan där dina barn eller vänners barn går och berätta om IGEday. Om de undrar varför IGEday är viktigt kan du skicka dem IVAs rapport Teknisk Obalans.

Nej. Inte via oss.

Personnummer klassas som en känslig personuppgift. Eftersom vi på IGEday inte har något behov av denna informationen har vi inte lagligt tillstånd att samla in den.

Om ni som företag måste ha personnummer i förväg, får ni kontakta deltagarna på egen hand. Vi kan tyvärr ej ta över detta ansvaret från er.

Vad gäller Dataskyddsförordningen och området “fototillstånd” gäller att det är en personuppgift.

Regel: Om personen på fotot kan identifieras behövs det ett samtycke. Om ni som företag vill fotografera deltagarna måste ni själva söka samtycke för detta. Vi kan tyvärr ej bistå med detta eftersom det inte är vi som tar själva fotot.

Vårt råd:
Ta kontakt med er bolagsjurist och utforma ett lämpligt samtycke. Vi rekommenderar att vårdnadshavare skriver under samtycket.
När ni får deltagarlistan av oss mailar ni samtycket till deltagarna. De tar sedan med sig samtycket till er på IGEday.

På IGEday samlar ni in alla samtycken. Därefter markerar ni med en röd eller grön klisterlapp synligt på deltagarna vilka som får fotas eller inte.

Vi ser gärna att samtycket delas med oss i efterhand så att vi kan dela de bilder ni tar i våra kanaler.

Fakturan skickas efter det att ni har anmält er till IGEday. Den har 60 dagars betalningsvillkor.

På din företagssida finns det en ruta där det står “Platser kvar”. På så sätt vet du hur många som har anmält sig.

Nejdå.

Vårt arbete är att se till att alla företag får deltagare (men vi kan aldrig lova något). Om ni känner er oroliga vill vi gärna att ni kontaktar oss så kan vi se om vi kan göra något speciellt tillsammans.

Självklart! Det får du i samband med din deltagarlista.

Vid deltagaranmälan frågar vi alla deltagare om de har några allergier eller specifika matpreferenser. Ni kommer sedan få den informationen i god tid inför själva dagen.

Vi rekommenderar er att välja ett enkelt vegetariskt alternativ.

För deltagare, skolpersonal och föräldrar

Eventuellt kan det finnas möjlighet för lärare att delta. Vi måste dock alltid fråga företaget först. Lättaste sättet är att du hör av dig till oss så återkommer vi om det går att ordna.

Nej.

Nej. Detta event riktar sig enbart till tjejer och de som identifierar sig som icke-binära.

Företag anmäler sig från september till november och deltagare anmäler sig från januari till mars. Anmälan är bindande och sker via den här sajten.

Anmäl ditt intresse att delta redan nu här!

Varje deltagare anmäler sig till ett specifik företag. Anmälan är personlig och bindande.

Cirka två veckor innan IGEday stänger vi anmälan. För 2021 motsvarar det den 12 mars.

Ja.

Det är inte ett alternativ att anmäla sig till IGEday och sedan inte dyka upp. Om det har inträffat något som gör att man inte kan komma vill vi att man hör av sig till oss.

Efter IGEday skickar vi närvaro till närmast anhörig.

Man kontaktar oss eller det företag man är anmäld till.

När varje deltagare anmäler sig till IGEday ger de samtycke (laglig grund) till oss (Stiftelsen Womengineer) att vi får behandla deras personuppgifter. Inom ramen för samtycket har vi rätt att dela vissa av uppgifterna till det företag som deltagaren kommer besöka.

Som företag är man också så kallad personuppgiftsansvarig och ni måste i er tur säkerställa att ni har laglig grund för behandlingen. Eftersom vissa deltagare är under 18 år rekommenderar vi att ni tar del av Datainspektionens vägledning. Läs mer här.

De personuppgifter vi delar med företagen får enbart användas för genomförande av IGEday och inte i marknadsföringssyfte eller för att i efterhand kontakta deltagarna.

Vi kommer inte begära in uppgifter om personnummer. Behöver ditt företag det får ni själva begära in det.

Varje år skapar vi ett pressrum. Där finns loggor och färdiga posters du kan använda.

Du kan också följa våra Instagramkonton @igeday och @womengineer och få inspiration därifrån.

Nej. Tyvärr kan vi inte det. På grund av GDPR behöver vi ta emot en anmälan per deltagare.

Undrar du något annat?