Generella frågor

IGEday (Introduce a Girl to Engineering Day) är ett årligt event som arrangeras av Womengineer. Ingenjörsföretag och teknikorganisationer uppmanas att öppna sina dörrar för unga tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år. Syftet är informera och inspirera nästa generation till att vilja bli ingenjörer.

IGEday äger rum i Mars varje år. Anmälan för deltagare är stängd för 2021. För 2022 öppnar anmälan för företag i september.

Tiden för dagen är vanligtvis 9-15 om det genomförs fysiskt och 9-11 om det genomförs digitalt.

Tjejer och icke-binära mellan 13-19 år.

I hela Sverige. Du kan se alla deltagande företag här.

Nej. Det är inte möjligt.

IGEday är kostnadsfritt för deltagare och skolor. Helt gratis!

För företag

Ni ska arrangera ert alldeles egna IGEday genom att informera och inspirera nästa generation ingenjörer så att den kan utgöras av fler tjejer och icke-binära! Var er själva och visa allt fantastiskt som era ingenjörer skapar.

Använd era egna förebilder och visa vad ni tillverkar eller säljer. Berätta för deltagarna hur affärsidén ser ut och varför. Förklara vad det finns för utmaningar i er branch och varför ingenjörer är viktiga för att ta samhället framåt.

Ta emot och bemöt deltagarna som om ni tog emot era viktigaste kunder, vare sig ni bjuder in till en fysisk eller digital dag!

Läs mer här!

Här har vi samlat våra bästa tips för er som ska anordna IGEday.

Nej, det måste det inte, men vi rekommenderar att ni engagerar så många av era kvinnliga ingenjörer som möjligt. Syftet är att visa upp förebilder från verkligheten som deltagarna kan identifiera sig med.

Utgångspunkten för IGEday är att dagen arrangeras på svenska, då majoriteten av deltagarna talar svenska. Om ett företag vill ha hela sin dag på engelska bör det påtalas vid anmälan. Det är även ett alternativ att ha en del av dagen på engelska och en del på svenska.

Två veckor innan IGEday stänger vi anmälan för deltagare. Då kommer ni som företag få en deltagarlista av oss där det framgår följande uppgifter:

– Antal deltagare
– Namn och kontaktuppgifter
– Namn och kontaktuppgifter till närmast anhörig
– Skola

Om ni vill fotografera deltagarna måste ni själv be om tillstånd till det. Likaså om ni behöver deras ID-kort.

Vad gäller Dataskyddsförordningen och området “fototillstånd” gäller att det är en personuppgift.

Regel: Om personen på fotot kan identifieras behövs det ett samtycke. Om ni som företag vill fotografera deltagarna måste ni själva söka samtycke för detta. Vi kan tyvärr ej bistå med detta eftersom det inte är vi som tar själva fotot.

Vårt råd:
Ta kontakt med er bolagsjurist och utforma ett lämpligt samtycke. Vi rekommenderar att vårdnadshavare skriver under samtycket.
När ni får deltagarlistan av oss mailar ni samtycket till deltagarna. De tar sedan med sig samtycket till er på IGEday.

På IGEday samlar ni in alla samtycken. Därefter markerar ni med en röd eller grön klisterlapp synligt på deltagarna vilka som får fotas eller inte.

Vi ser gärna att samtycket delas med oss i efterhand så att vi kan dela de bilder ni tar i våra kanaler.

Inför varje IGEday uppdaterar vi vårt pressrum på den här sajten. Där finns loggor och färdiga posters mm du kan använda!

Du kan också följa våra Instagramkonton @igeday och @womengineer och gör re-posts därifrån till era följare.

Maila skolan där dina barn eller vänners barn går och berätta om IGEday. Om de undrar varför IGEday är viktigt kan du skicka dem IVAs rapport Teknisk Obalans.

Nej. Inte via oss.

Personnummer klassas som en känslig personuppgift. Eftersom vi på IGEday inte har något behov av denna informationen har vi inte lagligt tillstånd att samla in den.

Om ni som företag måste ha personnummer i förväg, får ni kontakta deltagarna på egen hand. Vi kan tyvärr ej ta över detta ansvaret från er.

Fakturan skickas efter det att ni har anmält er till IGEday. Den har 30 dagars betalningsvillkor.

Nejdå.

Vårt arbete är att se till att alla företag får deltagare (men vi kan aldrig lova något). Om ni känner er oroliga vill vi gärna att ni kontaktar oss så kan vi se om vi kan göra något speciellt tillsammans.

Självklart! Det får du i samband med din deltagarlista.

Vi stänger för företagsanmälningar den sista november.

Inför IGEday 2022 öppnar vi anmälan i september varje år.

Vid deltagaranmälan frågar vi alla deltagare om de har några allergier eller specifika matpreferenser. Ni kommer sedan få den informationen i god tid inför själva dagen.

Vi rekommenderar er att välja ett enkelt vegetariskt alternativ.

Det kostar från 4995 SEK och uppåt. Mer information om våra partnerpaket finns här.

För deltagare, skolpersonal och föräldrar

Ja. Du behöver ta ledigt från skolan. IGEday är obligatorisk närvaro. Glöm inte att meddela din mentor att du ska gå.

Nej. I år kan man bara delta på 1 företag.

Vi på Womengineer gillar dock denna tanke, så inför IGEday 2022 funderar vi på hur man skulle kunna göra detta.

Man kontaktar oss eller det företag man är anmäld till.

Ja.

Det är inte ett alternativ att anmäla sig till IGEday och sedan inte dyka upp. Om det har inträffat något som gör att man inte kan komma vill vi att man hör av sig till oss.

Efter IGEday skickar vi närvaro till närmast anhörig.

Ja, det går bra! Kontaka oss så hjälper vi er.

Eventuellt kan det finnas möjlighet för lärare att delta. Vi måste dock alltid fråga företaget först. Lättaste sättet är att du hör av dig till oss så återkommer vi om det går att ordna.

Nej.

Nej. Detta event riktar sig enbart till tjejer och de som identifierar sig som icke-binära.

Varje deltagare anmäler sig till ett specifik företag. Anmälan är personlig och bindande.

Cirka två veckor innan IGEday stänger vi anmälan. För 2021 motsvarade det den 12 mars.

När varje deltagare anmäler sig till IGEday ger de samtycke (laglig grund) till oss (Stiftelsen Womengineer) att vi får behandla deras personuppgifter. Inom ramen för samtycket har vi rätt att dela vissa av uppgifterna till det företag som deltagaren kommer besöka.

Som företag är man också så kallad personuppgiftsansvarig och ni måste i er tur säkerställa att ni har laglig grund för behandlingen. Eftersom vissa deltagare är under 18 år rekommenderar vi att ni tar del av Datainspektionens vägledning. Läs mer här.

De personuppgifter vi delar med företagen får enbart användas för genomförande av IGEday och inte i marknadsföringssyfte eller för att i efterhand kontakta deltagarna.

Vi kommer inte begära in uppgifter om personnummer. Behöver ditt företag det får ni själva begära in det.

Varje år skapar vi ett pressrum. Där finns loggor och färdiga posters du kan använda.

Du kan också följa våra Instagramkonton @igeday och @womengineer och få inspiration därifrån.

Undrar du något annat?