Tekniksprånget är ett initiativ startat av investmentbolagen Industrivärden och Nordstjernan som numera drivs av regeringen genom IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

Alla Sveriges avgångselever från Natur- och Teknikprogrammen på gymnasiet erbjuds en fyra månaders praktik på ett svenskt teknikintensivt företag.

Målet med Tekniksprånget är att fler ska välja att utbilda sig till ingenjörer. Genom tidig kontakt med verkligheten på ett teknikintensivt företag kan fler lockas att studera till ingenjör. Det tycker vi är en utmärkt idé!

Tekniksprånget är nu inne på sin andra omgång sedan starten i slutet av 2012. Womengineer såg självklart till att vara med på ett hörn vid både den officiella invigningen och introduktionen på Volvo AB, ett av de involverade företagen.

Följ praktikanternas resa här!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *