Styrelsepraktik på ett drömföretag

Published by vonellen on

Hej, Womengineer-Ellen här och även del av styrelseutbildningen Diverse Executive Boards (deb.). En ett års lång utbildning som ska ge mig bästa förutsättningarna att bli en effektiv och värdeskapande styrelsemedlem. Nu ska jag berätta om vad som hänt efter andra utbildningstillfället och vad som väntar framöver, nämligen att få sitta som visiting boardmember på ett drömföretag.

En styrelseplats kan ge en unik möjlighet

Som styrelsemedlem kan du få vara med i formandet av ett bolags framtid samt ha inflytande på samhällsutvecklingen. Vi läser i Dagens Industri om styrelseproffsen Gunilla von Platen, Anna Ryott, och Sarah McPhee men vad är första steget på styrelsekarriären? Utbildningen deb. ger en stabil grundplattform att stå på för att reda ut vad vad en styrelsemedlem har för ansvar, skyldigheter och möjligheter.

Ellen och Aroshine från Womengineers styrelse är deltagare i årets Diverse Executive Boards-program.
Ellen och Aroshine från Womengineers styrelse är deltagare i årets Diverse Executive Boards-program.

Deb. ett första steg mot styrelseplatsen

Diverse Executive Boards är en styrelseutbildning med syftet att öka mångfalden i styrelserummet och på alla styrelseposter. Första tillfället av styrelseutbildningen har Aroshine berättat om här. Andra tillfället handlade om värdeskapande styrning tillsammans med Dr Yar Hamidi och Hedy. Det var minst sagt en fullspäckad dag och det har krävts en hel del repetition av materialet för att kunna säga att jag tagit med mig kunskapen. Det jag har lärt mig är följande

  • Ansvarsfördelning mellan styrelse och ledning
  • Styrelsens legala ansvar
  • Bemanning av styrelsen i form av kompetens, antal ledamöter, externa ledamöter, personalrepresentanter etc.
  • De viktigaste styrdokumenten
  • Hur man driver effektiva styrelsemöten
  • Förberedelser inför beslutsfattande
  • Intressekonflikter
  • Successionsplanering
  • Uppföljning och utveckling av styrning i organisationen

Min slutsats är att det har gett mig ett otroligt bra underlag för att veta vad jag har för ansvar, skyldigheter och möjligheter som styrelsemedlem eller styrelseordförande.

Diverse Executive Boards online
Diverse Executive Boards via Zoom.

1 års praktikplats i styrelse på drömföretag

Nästa steg är att få sätta teorin i praktik genom att sitta som besökande styrelsemedlem i ett av Debs partnerföretag. Dessa företag har antingen nått ut till deb. med att de vill ta in en ny styrelsemedlem, eller varit på önskelistan hos någon av deltagarna. Gemensamt är att partnerföretagen vill göra skillnad genom att utöka sin styrelse under 9 mån – 1 år med en ledamot från deb.-programmet. Exempelvis start-up acceleratorn Sting som vill hjälpa sina portföljbolag ha mer mångfald i sina styrelser. Det känns stärkande att få lära sig styrelsearbetet på ett drömföretag.  

Om Diverse Executive Boards

Debs grundar-trio: Hanna Moisander, Emelie Meurk Demerud och Sara Almgren.

Diverse Executive Boards är en styrelseutbildning med syftet att öka mångfalden i styrelserummet och på alla styrelseposter. Detta för att kunna påverka svenskt näringsliv. Efter stort söktryck valde deb. ut 17 kvinnor deltagare för 2020-2021 års program. ”Vi har mixat ihop riktiga powerwomen i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter för att få till en så dynamisk grupp som möjligt” – Grundartrion av Diverse Executive Boards, Hanna Moisander, Emelie Meurk Demerud och Sara Almgren   

Vill du ansöka till kommande Divese Executive Boards utbildning? Läs mer och gör en intresseanmälan här.

Ellen Broström

Styrelsemedlem Womengineer


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *