November 11, 2015

FLIR logo

 

 

 

 

Womengineer är stolta över att presentera sin nya partner FLIR Systems. Kvaliteten i samarbetet har säkerställts genom en tuff urvalsprocess: “Det är viktigt att initiativen kommer från hela företaget, på samtliga nivåer – både från ledningsgruppen och medarbetarna – i form av mätbara mål och planer för framtida åtaganden”, säger Aroshine Munasinghe, näringslivsansvarig på Womengineer.

FLIR Systems är marknadsledande inom utveckling och produktion av värmekameror och annan IR-teknologi. Deras önskan om att stödja Womengineer bottnar i att både Sverige och FLIR behöver fler ingenjörer, i synnerhet kvinnliga:

”Ska vi bli fler måste basen bestå av hela befolkningen – inte halva. Ingenjörer med olika bakgrunder, kön och åldrar ökar möjligheten att få fram utmärkta lösningar och produkter. Det känns rimligt och rättvist att även kvinnor är med och tar för sig inom ett framtidsyrke”, menar FLIR:s VD Rickard Lindvall.

Aroshine Munasinghe

Aroshine Munasinghe

Processen FLIR har gått igenom har varit tuff. Företagets egna intressen måste gå hand i hand med Womengineers vision att det senast år 2030 ska utexamineras lika många kvinnliga som manliga ingenjörer. Näringslivsansvariga Aroshine Munasinghe, som har granskat synergin i samarbetet, är mycket nöjd med utgången:

“Jag är otroligt stolt över att presentera FLIR Systems som vår nya partner. För mig är det viktigt att framföra att både jämställdhet och mångfald hänger ihop med lönsamhet. Inte bara i pengar, utan också i tillväxt och engagemang på företaget.”

Aroshine studerar fjärde året på civilingenjörsutbildningen i datateknikKTH och brinner för att locka fler tjejer till IT- och datautbildningar. Hon valde att engagera sig i Womengineer för att utveckla möjligheterna att öka intresset för teknik hos tjejer. Samarbetet med FLIR möjliggör just nya sätt att nå ut till fler; en film med kvinnliga ingenjörer från företaget har nyligen spelats in och finns tillgänglig på YouTube, och fler satsningar är att vänta:

“Vi ser fram emot ett framgångsrikt och kvalitativt samarbete mellan Womengineer och FLIR”, sammanfattar Aroshine.


Kontakt:
Dajana Vlajic, Projektledare, dajana@womengineer.org, +46 73 593 32 83
Aroshine Munasinghe, Näringslivsansvarig, aroshine@womengineer.org, +46 73 720 91 66
Web: https://womengineer.org/

Womengineer
Womengineer är en ideell organisation som arbetar för att öka andelen tjejer på tekniska utbildningar. Målet är att det 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga, eftersom en ökad jämställdhet på de tekniska högskolorna leder till en ökad välfärd för Sverige.


1 Comment

Ett lyckat år på Womengineer! - Womengineer · December 31, 2015 at 3:13 pm

[…] att ta sats mot målet att hälften av de nyutexaminerade ingenjörerna 2030 ska vara kvinnor. Samarbetet är med företaget FLIR systems som också skapat filmen om kvinnliga ingenjörer från […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *