Ingen har nog undgått 2019-nCoV, det så kallade Wuhan-viruset eller Coronaviruset. Men vad jag tror många har undgått är att en AI-metod gav tidiga varning om just detta virus.

Viruset 2019-nCoV påverkar bland annat andningssystem hos djur och människor. I de flest fall leder viruset till en enklare förkylning, med t.ex. hosta och feber. Men hos äldre och personer med nedsatt immunförsvar riskerar livshotande påföljder. Viruset sprider sig genom att den infekterade hostar, nyser, skakar hand eller liknande.

BlueDot använder sig av natural-language processing – teknik (NLP), som är en del av maskininlärning (ML), för att sålla bland globala nyhetsrapporter (de går igenom 10 000 artiklar om dagen, över 60 olika språk [1]) , samlar information om flyganslutningar, kartläggningsrapporter om djur- och växtsjukdomar samt andra nationella uttalanden som varnar sin befolkning om farozoner [2, 3, 4].

Data som BlueDot använder sig av. Bildkälla

När AI-metoden, som består av NLP kommer fram till ett resultat tas arbetet över av personalen för att genomföra en mänsklig analys. Epidemiologer kontrollerar att slutsatserna är rimliga ur ett vetenskapligt perspektiv och därefter skickas en rapport till myndigheter och företag [2].

Utbredningshastigheten spelar en signifikant roll i hur ett virus sprider sig. Ju snabbare en nation får information om viruset desto större chans är det för dem att begränsa spridningen och jobba fram ett botemedel. BlueDot menar att de ofta har information om sjukdomar och virus redan 43 dagar före övriga informationskällor som myndigheter använder sig av [1], vilket gör invånarna kan få information i tid och att vaccin kan börja tillverkas snabbare.

BlueDot har som målsättning att spåra viruset och förespå var viruset kan få fäste härnäst för att informera de berörda områden. Hur coolt?

Läs mer: 10 saker du bör veta om coronaviruset


0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.