Robotar var anledningen till att jag började plugga till ingenjör och jag tycker fortfarande att det är väldigt spännande område. Men som alltid när ny teknik dyker upp, ifrågasätts vad som kommer hända med de nuvarande jobben då tekniken tar över människors arbetsuppgifter. Idag snubblade jag på en artikel på DN om den frågan som refererar till en studie gjord vid London School of Economics. Den ökade användningen har även ökat produktiviteten på samma sätt som ångmaskinen gjorde under den industriella revolutionen. I studien antyder forskarna att visst har lågkvalificerade jobb i viss utsträckning försvunnit när automatiseringen ökat, men den ökade produktiviteten har kunnat driva ner priser vilket i sin tur ökat efterfrågan och fler personer har behövt anställas för att tillgodose kundens behov. Hur bra detta går ihop med hållbarare livsstil och en nödvändig minskad konsumtion tåls att diskuteras men att robotar skulle skapa en massarbetslöshet kan i alla fall strykas som argument.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *