hönanägget

Frågan har sysselsatt människor i alla tider:

Vad kom först? Hönan eller ägget?

Jag skulle säga att det rätta svaret på frågan är Ägget. Anledningen är att ur ett ägg kommer en höna, medan det behövs mer än en höna för att skapa ett ägg. T.ex. en tupp, eller ett annat liknande djur med lite annorlunda genuppsättning. Det gör att själva kombinationen som skapade den första hönan inte alls behöver ha bestått av en höna.

Det finns flera forskare som ser på saken på olika sätt, som antar olika saker och kommer fram till olika slutsatser. Det intressanta i det hela är egentligen inte vilket som är rätt svar, utan hur man tolkar frågan och resonerar omkring den. Och jag med min naturvetenskapliga bakgrund ser världen som ett logiskt resonemang och kan sitta och fundera över cirkelresonemang på lördagskvällen, medan andra som är mer filosofiskt lagda skulle säga att det inte finns ett rätt svar på frågan.

Jag tror också det är typiskt för oss teknologer att alltid tro att det finns ett rätt svar. Att leta efter logik och inte ens överväger det filosofiska värdet som vissa frågor har.

/ Hannah


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *