Den 28 juli 2013 publicerades en artikel med titeln Konsten att leda de kvinnliga topptalangerna i Svenska Dagbladet.  Att fler och fler tjejer tar akademisk examen kan kännas som ett steg i rätt riktning, men lika viktigt är det att de får chansen att fortsätta utvecklas på arbetsplatsen. På Ernst & Young utgör 60 procent av alla nyrekryteringar kvinnor, men det är få som stannar kvar.

Det gäller att ge rätt stöd så att medarbetaren får just sitt liv att gå ihop. Det kan handla om att jobba mindre under en period, eller inom verksamheter där det finns mer flexibilitet.

Ernst & Young säger att det inte bara är viktigt att leverera utifrån sin kompetens utan också att utveckla den. För att skapa fler kvinnliga chefer har Ernst & Young ett internt mentorsprogram där en partner vakar över en kvinnlig konsults karriär. Programmet har funnits i två år och har redan gett resultat.

I en annan artikel under titeln Därför vill färre kvinnor bli chefer visar en undersökning att av 5800 anställda svarar endast 17 % av kvinnorna att de har sökt eller har planer på att söka en position på högre nivå.

Det är inte för att kvinnor är blyga som de låter bli att söka utan snarare för att många är rätt nöjda där de är

säger Ebba Grenner från SEB som är en av deltagarna i näringslivets jämställdhetssatsning Battle of the numbers. Satsningen syftar till att gå från ord till handling när det gäller att få fler kvinnor till operativa chefspositioner De andra företagen som medverkar är Ericsson, Scania, H&M, Ikea, SPP, Saab, SSAB, Sandvik och Volvo AB.

För det räcker inte med att vi är rätt nöjda där vi är. Att få fler kvinnor till toppositioner är inte bara något som kvinnor tjänar på, utan hela samhället i stort. Fler kvinnliga chefer är en grund för att skapa lönsamhet och tillsammans är det vi som driver världen framåt.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *