[two_third]

Det känns fortfarande konstigt och orättvist att det betalas ut olika löner till kvinnor och män, fast de har lika jobb. Vad beror det på? Beror det på samhället, arbetsgivaren eller kanske är det vi tjejer som ställer för låga krav? Det är faktiskt, enligt rapporten Råd och rön om kön som Sveriges Ingenjörer skapat, flera faktorer som påverkar lönegapet.

Skillnaden i heltidslön då rapportens gjordes (2013) var 12 %. Kvinnor hade alltså  i genomsnitt 88 % av männens löner. För hela arbetsmarknaden var siffran 13 % enligt Medlingsinstitutet. För ingenjörer börjar det redan vid den första ingångslönen då männen får 750 kr mer i månaden. Detta tycker jag personligen är märkligt med tanke på att båda könen precis tagit likvärdig examen. Det kan dock finnas ett svar på just detta och det är att kvinnor generellt förväntar sig mindre löner än vad männen gör, vilket Sveriges Ingenjörers enkät visar på. Varför kan det vara så? Tror vi inte på oss själva tillräckligt mycket eller vågar vi inte be om en högre lön inför det första jobbet?

Det tar inte stopp där. Efter ca 5 år ökar skillnaderna ytterligare. Förklaringen kan vara att det är ungefär vid den här tiden man väljer att skaffa barn och kvinnan är oftast föräldrarledig en längre tid. Det är också vid den här tiden som möjligheten att söka chefsjobb kan dyka upp. Eftersom kvinnorna planerar att skaffa barn eller redan fått barn så väljer dom oftast att avstå eller tacka nej till chefspositionen. Arbetet.se skriver också att längden föräldrarledighet påverkar löneutvecklingen starkt och tar kvinnan den större delen så fortsätter ju skillnaderna att öka avsevärt. Därför har det i flera år varit intressant att lagstadga att män och kvinnor tar lika lång föräldrarledighet.

equalpay

Bildkälla

Lönediskriminering kan vara svaret på skillnaden på 5 % som lämnas kvar när man sollrat bort skillnader i till exempel antal yrkesverksamma år, befattning och utbildningsinriktning. Detta kan bero på lönediskriminering, som är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Här har arbetsgivaren ett ansvar, och känner du, oavsett kön att du har lägre lön på grund av kön, sexuell läggning eller ursprung så ska det tas upp med chefen och i värsta fall fackförbundet.

Ytterligare faktorer som också påverkar skillnaderna i lön enligt rapporten är att branschen är mansdominerande och att vi fortfarande har normer och värderingar som håller tillbaka utvecklingen om lika löner. Tyvärr tror jag att det är främst kvinnor som försöker ändra detta, och det kanske inte är så lätt när vi redan är underrepresenterade i branschen.

Kan det vara så att vi kvinnor av rädsla eller okunskap hamnar i denna situation från början? Det är fantastiskt att det görs ett så stort arbete för att reda ut varför skillnaderna uppstår så att kvinnorna också får mer information om hur man kan påverka detta. Och varför inte fråga sina medarbetare vilken lön de har, eftersom alla vill veta att dom har de lön dom förtjänar. Det är dagt att vi står på oss! Framföra våra kunskaper och egenskaper och våga tro på att vi kan och är värda en hög lön! [/two_third]


2 Comments

Elin · March 7, 2016 at 7:56 pm

Tack för att du skriver om detta!

Mer psykisk ohälsa hos jämställda kvinnor – Womengineer · March 13, 2016 at 7:31 pm

[…] Lönen för kvinnliga ingenjörer mars 7, 2016 […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *